Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: tenofovir disoproxil fumarat

Tổng số: 83 thuốc

Guilaume

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg
Guilaume
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32810-19

Kalowog

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Kalowog
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-505-15

Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Lamivudine 300mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-494-16

Agifovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Agifovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18925-13

Agifovir-E

Thành phần: Emtricitabin 200mg ; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Agifovir-E
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-617-17

Tenofovir 150 - BVP

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 150 mg
Tenofovir 150 - BVP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-670-18

Dinara

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Lamivudin 100mg
Dinara
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-600-17

USPNovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
USPNovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-559-16

Edar

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Edar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-744-12, VN2-355-15

Tenoxil

Thành phần: Tenofovir disoproxil (dưới dạngTenofovir disoproxil fumarat) 245mg
Tenoxil
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-356-15

Emtenof

Thành phần: Emtricitabin 200mg ; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Emtenof
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-443-15

Trustiva

Thành phần: Efavirenz 600mg; Emtricitabine 200mg; Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
Trustiva
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2-314-15

Eltvir

Thành phần: Efavirenz 600mg; Lamivudin 300mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Eltvir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-403-15

Lechivi

Thành phần: Efavirenz 600mg; Lamivudin 300mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Lechivi
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Tường Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-700-18

Tefostad 300

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Tefostad 300
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28560-17

Topflovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Topflovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25296-16

Tenvir-EM

Thành phần: Mỗi viên chứa: Emtricitabin 200mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Tenvir-EM
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-239-19

Tenofovir Savi 300

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Tenofovir Savi 300
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33533-19

Acriptega

Thành phần: Dolutegravir (dướidạng Dolutegravir natri) 50mg; Lamivudine 300mg; tenofovir disoproxil fumarat (tương đương Tenofovir 245mg) 300mg
Acriptega
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-241-19

Tenofovir Disoproxil Fumarale 300mg+Lamivudine 300mg Tablets

Thành phần: Tenofovir disoproxil (dưới dạngTenofovir disoproxil fumarat 300mg) 245mg; Lamivudine 300mg
Tenofovir Disoproxil Fumarale 300mg+Lamivudine 300mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-240-19
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn