Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: nhôm hydroxyd gel

Tổng số: 30 thuốc

Lantasim

Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg; Simethicon 30mg
Lantasim
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32570-19

Bostogel

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa: Nhôm hydroxyd gel 20% (tương đương 351,9mg Nhôm hydroxyd) 1759,5mg; Magnesi hydroxyd paste 31 % (tương đương 400mg Magnesi hydroxyd) 1290,32mg; Simethicon emulsion 30% (tương đương Simetbicon 50mg) 166,66mg
Bostogel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32504-19

Mathomax gel

Thành phần: Mỗi 5ml hỗn dịch uống chứa: Nhôm hydroxyd gel khô 230mg; Magnesi hydroxyd 200mg
Mathomax gel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32410-19

Gelactive Fort

Thành phần: Mỗi gói 10ml hỗn dịch uống chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel 20%) 300mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxid 30%) 400mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ tương 30%) 30mg
Gelactive Fort - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32408-19

Aquima

Thành phần: Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: Nhôm hydroxyd gel khô (tương đương Nhôm hydroxyd 351,9mg) 460mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd paste 30% 1.333,34mg) 400mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30% 166,66mg) 50mg
Aquima - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32231-19

Antilox

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa: Magnesi hydroxyd 800,4mg; Nhôm hydroxyd gel 3030,3 mg
Antilox
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26749-17

Glumarix

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa: Oxetacain 20mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 612mg; Magnesi hydroxid 195mg
Glumarix - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21431-14

Phagelpagel

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel 13%4,596g; Magnesi hydroxyd paste 30% 2,668g; Simethicon nhũ dịch 30% 0,276g
Phagelpagel
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18273-13

Magaltab

Thành phần: Nhôm hydroxyd (dưới dạng dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400 mg; Magnesi hydroxyd 400 mg
Magaltab
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29665-18

Antilox forte

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa: Magnesi hydroxyd 800mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 800mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 100mg
Antilox forte
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26750-17

Maalox

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel khô (tương đương với 306mg nhôm hydroxyd) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg
Maalox
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22048-14

Hamigel

Thành phần: Mỗi 10 ml chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel hỗn dịch 20%: 3058,83 mg) 400 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd hỗn dịch 30%: 2668 mg) 800,4 mg
Hamigel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23993-15

Opetacid

Thành phần: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg
Opetacid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29816-18

Codlugel plus

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel 13%) 400mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd paste 30%) 800,4mg; Simethicone 80mg
Codlugel plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28711-18

Antilox plus

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa Magnesi hydroxyd 800mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 80mg
Antilox plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29689-18

Simanogel

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa: Nhôm hydroxyd gel (chứa 13% nhôm hydroxyd tương ứng 392,2mg nhôm oxyd) 303 5mg; Magnesi hydroxyd 600,4mg; Simethicon 60mg
Simanogel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Gel uống
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27340-17

Tanamaloxy

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel khô 200mg; Magnesi hydroxyd 200mg
Tanamaloxy - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25061-16

Chalme

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa: Nhôm hydroxyd gel khô 611,76mg; Magnesi hydroxyd 800,4mg
Chalme - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24516-16

Fumagate - Fort

Thành phần: Mỗi gói 10 g chứa: Hydroxyd nhôm (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 800 mg; Magnesi hydroxyd 800 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 100 mg
Fumagate - Fort - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24257-16

Hamigel-S

Thành phần: Mỗi 10 ml chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel hỗn dịch 20%: 3058,83 mg) 400 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd hỗn dịch 30%: 2668 mg) 800,4 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ tương 30%: 266,7 mg) 80 mg
Hamigel-S - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23994-15
1 2 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn