Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: natri clorid

Tổng số: 249 thuốc

Bidiheamo 2A

Thành phần: Mỗi can 10 lít chứa: Natri clorid 2708,69g; Kali clorid 67,1g; Calci clorid.2H2O 99,24g; Magnesi clorid.6H2O 45,75g; Dextrose.H2O 494,99g; Acid acetic băng 81g
Bidiheamo 2A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110207823

Natri Clorid 0,9%

Thành phần: Mỗi 500 ml dung dịch chứa: Natri clorid 4500 mg
Natri Clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty Cổ phần IVC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần IVC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35956-22

Lactated Ringer's

Thành phần: Mỗi 500 ml dung dịch chứa: Natri clorid 3 g; Kali clorid 0,15 g; Calci clorid dihydrat 0,1 g; Natri lactat khan 1,55 g (dưới dạng dung dịch natri lactat 60% 2,58 g)
Lactated Ringer
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty Cổ phần IVC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần IVC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35955-22

NaCl 0,9% 5 ml

Thành phần: Natri clorid 0,9%
NaCl 0,9% 5 ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung môi pha tiêm
Sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110243523

Natri Clorid 3%

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 3g
Natri Clorid 3% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110118723

Natri Clorid 0,45%

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 0,45g
Natri Clorid 0,45% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110118623

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Mỗi 500ml dung dịch chứa: Natri clorid 4,5g
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch vô khuẩn dùng trong phẫu thuật
Sản xuất: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110118523

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 0,9g
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110118423

Lactated Ringer's

Thành phần: Mỗi 500ml dung dịch chứa: Natri clorid 3g; Natri lactat 1,55g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid dihydrat 0,1g
Lactated Ringer
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110118323

Russebo

Thành phần: Túi 5000 ml (gồm ngăn A chứa 555 ml dung dịch điện giải và ngăn B chứa 4445 ml dung dịch đệm):- Ngăn A: Natri clorid 2,34 gam;- Ngăn A: Calci clorid dihydrat 1,1 gam;- Ngăn A: Magnesi clorid hexahydrat 0,51 gam;- Ngăn A: Glucose monohydrat (tương đương 5
Russebo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Allomed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Allomed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110003223

Cuine 1500mg

Thành phần: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid) 1500mg
Cuine 1500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893100002323

Artiflax 250

Thành phần: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid) 250mg
Artiflax 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893100002123

Coliet

Thành phần: Mỗi gói 73,69g chứa: Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,68g; Natri Clorid 1,46g; Kali clorid 0,75g
Coliet
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32852-19

Arthroloc

Thành phần: Mỗi gói chứa: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương với glucosamin base 1177,8mg) 1500mg
Arthroloc
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Rafarm S.A. - HY LẠP
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dược - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20443-17

Tiotic

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Tiotic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35536-22

Vasomin 1000

Thành phần: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương 789mg Glucosamin) 1000 mg
Vasomin 1000
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27226-17

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch rửa vết thương
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34813-20

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34614-20

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

Thành phần: Mỗi 500ml dung dịch chứa: Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid. 2H2O 0,135g; Glucose monohydrat 27,5g
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34433-20

Lactate Ringer

Thành phần: Mỗi chai 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid khan (dưới dạng calci clorid dihydrat) 0,075g; Natri lactat khan (dưới dạng dung dịch Natri lactat) 1,55g
Lactate Ringer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34338-20
1 2 3 4 5 Tiếp

Nghẹt mũi ở trẻ sơ sinh dùng natri clorid có được không

Con tôi mới được 2 tháng ban ngày trong ngủ rất ngon nhưng đên trong hay nghẹt mũi thở khìn khịt, hiện tôi đang dùng natri clorid 0,9% có được không ? Xin cám ơn

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com