Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: natri clorid

Tổng số: 237 thuốc

Bitolysis 1,5%

Thành phần: Dextrose monohydrat 1,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100m)
Bitolysis 1,5%
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18929-13

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Mỗi lọ 10ml chứa: Natri clorid 90mg
Natri clorid 0,9%
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32456-19

Bitolysis 2,5%

Thành phần: Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O
Bitolysis 2,5%
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18930-11

Coliet

Thành phần: Mỗi gói 73,69g chứa: Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,68g; Natri Clorid 1,46g; Kali clorid 0,75g
Coliet
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32852-19

Arthroloc

Thành phần: Mỗi gói chứa: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương với glucosamin base 1177,8mg) 1500mg
Arthroloc
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Rafarm S.A. - HY LẠP
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dược - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20443-17

Tiotic

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Tiotic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35536-22

Vasomin 1000

Thành phần: Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương 789mg Glucosamin) 1000 mg
Vasomin 1000
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27226-17

Acetate Ringer

Thành phần: Mỗi 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid (dưới dạng calci clorid dihydrat) 0,075g; Natri acetat trihydrat 1,9g
Acetate Ringer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35076-21

Natri Clorid 0,9%

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Natri Clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34988-21

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

Thành phần: Mỗi 100ml chứa: Natri clorid 0,9g
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32723-19

NaCl 0,9% 10ml

Thành phần: Natri clorid 90mg/10ml
NaCl 0,9% 10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung môi pha tiêm
Sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35193-21

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch rửa vết thương
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34813-20

Natri clorid 0,9%

Thành phần: Natri clorid 0,9%
Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34614-20

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

Thành phần: Mỗi 500ml dung dịch chứa: Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid. 2H2O 0,135g; Glucose monohydrat 27,5g
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34433-20

Lactate Ringer

Thành phần: Mỗi chai 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid khan (dưới dạng calci clorid dihydrat) 0,075g; Natri lactat khan (dưới dạng dung dịch Natri lactat) 1,55g
Lactate Ringer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34338-20

Tranfast

Thành phần: Mỗi gói bột chứa: Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,680g; Natri clorid 1,460g; Kali clorid 0,750g
Tranfast - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33430-19

Kydheamo-2B

Thành phần: Mỗi 1000ml chứa: Natri clorid 30,5g; Natri hydrocarbonat 66g
Kydheamo-2B
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30651-18

Kydheamo-2A

Thành phần: Mỗi 1000ml dung dịch chứa: Natri clorid 210,7g; Kali clorid 5,222g; Calci Clorid. 2H2O 9,0g; Magnesi Clorid. 6H2O 3,558g; Acid acetic 6,310g; Dextrose 35,0g
Kydheamo-2A
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28707-18

Kydheamo - 1A

Thành phần: Natri clorid; Calci clorid dihydrate; Kali clorid; Natri acetat trihydrate, magnesi clorid.6H2O
Kydheamo - 1A
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-14249-11

Osla baby

Thành phần: Natri clorid 90mg
Osla baby
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19617-13
1 2 3 4 5 Tiếp

Nghẹt mũi ở trẻ sơ sinh dùng natri clorid có được không

Con tôi mới được 2 tháng ban ngày trong ngủ rất ngon nhưng đên trong hay nghẹt mũi thở khìn khịt, hiện tôi đang dùng natri clorid 0,9% có được không ? Xin cám ơn

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com