Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: dopamin

Tổng số: 20 thuốc

Limdopa Inj. 200mg

Thành phần: Dopamin HCl 200mg/5ml
Limdopa Inj. 200mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19919-16

Brudopa

Thành phần: Dopamin HCl 200mg/5ml
Brudopa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19800-16

Dopamine hydrochloride 4%

Thành phần: Dopamin Hydrochloride 200mg/5ml
Dopamine hydrochloride 4% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Đăng ký: Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18479-14

Unidopa

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Unidopa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-200mg/5ml
Sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0403-06

Udopa Inj

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Udopa Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-200mg/5ml
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1362-06

Dopavas

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Dopavas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm-40mg/ml
Sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1286-06

Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-40mg/ml
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1983-06

Dopamine hydrochloride

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Dopamine hydrochloride - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7755-03

Dopamina Clorhidrato

Thành phần: Dopamine hydrochloride
Dopamina Clorhidrato - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-200mg/5ml
Sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1223-06

Limdopa

Thành phần: Dopamin HCl
Limdopa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5321-10

Limdopa

Thành phần: Dopamin HCl
Limdopa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5322-10

Inopan injection 200mg

Thành phần: Dopamine HCl
Inopan injection 200mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5335-10

Dohumic injection

Thành phần: Dopamine HCl
Dohumic injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15657-12

Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml

Thành phần: Dopamin HCl
Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: dung dịch pha loãng để truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15124-12

Unidopa

Thành phần: Dopamine Hydrochloride
Unidopa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14783-12

Dopavas

Thành phần: Dopamin Hydrochloride
Dopavas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm
Sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14504-12

Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml

Thành phần: Dopamin Hydrochloride
Dopamine hydrochloride injection USP 40mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Quốc tế Thiên Đan - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13648-11

Clofedi Inj.

Thành phần: Dopamin HCl
Clofedi Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: HVLS Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12001-11

Dopamine larjan 200mg/5ml inj.

Thành phần: Dopamine HCl
Dopamine larjan 200mg/5ml inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Epicaris S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7515-09

Dopamine hydrochloride 4%

Thành phần: Dopamin Hydrochloride
Dopamine hydrochloride 4% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6090-08
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn