Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: clavulanate

Tổng số: 228 thuốc

Nacova DT 625mg

Thành phần: Amoxiciline trihydrate 500mg; Clavulanate potassium 125mg
Nacova DT 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-17119-13

Claminat 1g

Thành phần: Amoxicilline trihydrate 875mg, clavulanate potassium 125mg
Claminat 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Augmex Duo Tabs

Thành phần: Amoxicilline, Kali Clavulanate
Augmex Duo Tabs
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-875mg/125mg
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1359-06

Amoxicillin & Potassium clavulanate for oral suspension USP

Thành phần: Amoxicilline, Kali Clavulanate + silicon dioxyd
Amoxicillin & Potassium clavulanate for oral suspension USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2421-06

Jenimax 250mg

Thành phần: Amoxicilline, Kali Clavulanate
Jenimax 250mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén hòa tan-200mg/50ml
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1848-06

Curam Quick Tabs 625 mg

Thành phần: Amoxicilin trihydrate; clavulanate kali
Curam Quick Tabs 625 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên phân tán
Sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7702-09

Curam Quick Tabs 1000mg

Thành phần: Amoxicilin trihydrate; clavulanate kali
Curam Quick Tabs 1000mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên phân tán
Sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7701-09

Betamox ES

Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 600; acid clavulanic ( dưới dạng Potassium clavulanate, diluted) 42,9 mg
Betamox ES - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Laboratórios Astral, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược Phẩm Và Đầu Tư TV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22908-21

CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1

Thành phần: Amoxicillin 2000 mg, Clavulanate potassium 285 mg (trong lọ 50 ml)
CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Sirô khô
Sản xuất: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Đăng ký: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19576-16

Augmentin 625mg tablets

Thành phần: Amoxicilin trihydrate,Clavulanate kali
Augmentin 625mg tablets
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: SmithKline Beecham Pharm - PUERTO RICO
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11057-10

Claminat 250mg/31,25mg

Thành phần: Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium
Claminat 250mg/31,25mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-3164-07

Augmentin 625mg

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxcillin trihydrate) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanate) 125mg
Augmentin 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: SmithKline Beecham Pharm - PUERTO RICO
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20169-16

Augmentin 250mg/31,25mg

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanate) 31,25mg
Augmentin 250mg/31,25mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17444-13

Auclanityl 500/62,5mg

Thành phần: Mỗi gói 3,8g chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate/Syloid) 62,5mg
Auclanityl 500/62,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33165-19

Augbidil 625

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Microcrystallin cellulose (1:1)) 125mg
Augbidil 625
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28220-17

Fleming

Thành phần: Amoxicilin trihydrat; diluted potassium Clavulanate
Fleming
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Medreich Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Medreich Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15541-12

Augmentin 500mg/62.5mg

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanate ) 62,5mg
Augmentin 500mg/62.5mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16487-13

Fugentin

Thành phần: Amoxicilin trihydrat; Clavulanate kali
Fugentin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Elpen Pharm Co. Inc - HY LẠP
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nhất Anh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15358-12

Cledomox 1000

Thành phần: Amoxicillin trihydrate tương đương 875mg Amoxicillin; Diluted potassium clavulanate tương đương 125mg acid clavulanic
Cledomox 1000
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13964-11

Curam 625mg

Thành phần: Amoxicillin trihydrate; Clavulanate potassium
Curam 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Đăng ký: Sandoz GmbH - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13859-11
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn