Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: clavulanate potassium

Tổng số: 96 thuốc

Klamentin 1g

Thành phần: Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium
Klamentin 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4044-05

Nacova DT 625mg

Thành phần: Amoxiciline trihydrate 500mg; Clavulanate potassium 125mg
Nacova DT 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-17119-13

Claminat 1g

Thành phần: Amoxicilline trihydrate 875mg, clavulanate potassium 125mg
Claminat 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Ofmantine-Domesco 250mg/62,5mg

Thành phần: Amoxicilline trihydrate, Clavulanate potassium
Ofmantine-Domesco 250mg/62,5mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột uống
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2590-07

Claminat 625mg

Thành phần: Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium
Claminat 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-3166-07

CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1

Thành phần: Amoxicillin 2000 mg, Clavulanate potassium 285 mg (trong lọ 50 ml)
CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Sirô khô
Sản xuất: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Đăng ký: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19576-16

Claminat 250mg/31,25mg

Thành phần: Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium
Claminat 250mg/31,25mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-3164-07

Curam 625mg

Thành phần: Amoxicillin trihydrate; Clavulanate potassium
Curam 625mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Đăng ký: Sandoz GmbH - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13859-11

Alclav 1.2G Injection

Thành phần: Amoxicillin Sodium, Clavulanate Potassium
Alclav 1.2G Injection
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: M/s. Alkem Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/s. Alkem Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9738-10

Augbactam 1g

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 875 mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate Potassium kết hợp với Microcrystallin cellulose (1:1)) 125 mg
Augbactam 1g
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23175-15

Nacova DT 228.5mg

Thành phần: Amoxiciline trihydrate; Clavulanate potassium
Nacova DT 228.5mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14752-12

Clavophynamox 625

Thành phần: Amoxicilline trihydrate,Clavulanate Potassium
Clavophynamox 625 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rotaline Molekule Pvt.Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15604-12

Synergex

Thành phần: Amoxicilline trihydrate; Clavulanate potassium
Synergex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Square Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15339-12

Clathepharm 250

Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 250 mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate Potassium kết hợp với Microcrystallin cellulose (1:1)) 31,25 mg
Clathepharm 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22584-15

Ammoclone

Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrate) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate potassium) 125mg
Ammoclone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Shanxi Xinyitong Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19179-15

Amoxicillin/acid clavulanic Sandoz GmbH

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicilin trihydrate) 875mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate potassium) 125mg
Amoxicillin/acid clavulanic Sandoz GmbH - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Đăng ký: Sandoz GmbH - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18082-14

Indclav 625

Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate potassium)
Indclav 625 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16614-13

Jenimax 250mg

Thành phần: Amoxicillin 200mg; Clavulanate potassium 50mg
Jenimax 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16281-13

Clavmarksans DS

Thành phần: Amoxicillin; clavulanate Potassium
Clavmarksans DS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Marksans Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5495-10

Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection

Thành phần: Amoxicillin Sodium; clavulanate Potassium
Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột thuốc pha tiêm
Sản xuất: Shijiazhuang Pharma Group Zhongnuo Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5288-10
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn