Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: bisoprolol fumarate

Tổng số: 37 thuốc

Bisocar 5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5 mg
Bisocar 5
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Rusan Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rusan Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22223-19

Bisotexa

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Bisotexa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pro.Med.CS Praha a.s - CH SÉC
Đăng ký: PharmEng Technology Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23249-22

Bisotexa

Thành phần: Bisoprolol fumarate 10mg
Bisotexa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pro.Med.CS Praha a.s - CH SÉC
Đăng ký: PharmEng Technology Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23248-22

PV-Biso

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
PV-Biso - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm PV HEALTHCARE - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23197-22

Bisocar 2.5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Bisocar 2.5
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Rusan Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rusan Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20083-16

Vacorolol 2,5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Vacorolol 2,5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34808-20

Diopolol 2.5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Diopolol 2.5
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19499-15

Diopolol 10

Thành phần: Bisoprolol fumarate 10mg
Diopolol 10
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19498-15

Cosyrel 5mg/5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate (tương đương Bisoprolol 4,24 mg) 5mg; Perindopril arginine (tương đương Perindopril base 3,395mg) 5mg
Cosyrel 5mg/5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-205-19

Cosyrel 10mg/5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate (tương đương Bisoprolol 8,49 mg) 10mg; Perindopril arginine (tương đương Perindopril base 3,395mg) 5mg
Cosyrel 10mg/5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-203-19

Zentobiso 5.0mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Zentobiso 5.0mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17389-13

Concor Cor

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Concor Cor
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18023-14

Concor 5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Concor 5mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17521-13

Zentobiso 10.0mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 10mg
Zentobiso 10.0mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17387-13

Diopolol 5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Diopolol 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19500-15

Bisoblock 5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Bisoblock 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18490-14

Bisoprolol Fumarate 2.5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Bisoprolol Fumarate 2.5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18126-14

Zentobiso 2.5mg

Thành phần: Bisoprolol fumarate 2,5mg
Zentobiso 2.5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Niche Generics Ltd. - ANH
Đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17388-13

Opesopril 5

Thành phần: Bisoprolol fumarate 5mg
Opesopril 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30469-18

Biselect 10

Thành phần: Bisoprolol fumarate
Biselect 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15063-12
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com