Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Zoledronic acid

Tổng số: 19 thuốc

Lykalyzop

Thành phần: Zoledronic acid (tương đương Zoledronic acid khan 4mg)
Lykalyzop - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Lyka Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22229-19

Ribometa

Thành phần: Zoledronic acid 4mg/5ml
Ribometa
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Hikma Farmaceutica (Portugal) Lda - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22086-19

Zoltasta 4 mg/5ml

Thành phần: Mỗi 5ml dung dịch đậm đặc chứa: zoledronic acid (dưới dạng zoledronic acid monohydrat) 4mg
Zoltasta 4 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Sản xuất: Idol Ilac Dolum Sanayii Ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Altus - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22122-19

Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml

Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Zoledronic acid khan (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 4mg
Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Sản xuất: Biomendi, S.A. - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22117-19

Zometa 4mg

Thành phần: Zoledronic acid
Zometa 4mg
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch truyền
Sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Đăng ký: Novartis Pharma AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11973-11

Zoltonar

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Acid zoledronic anhydrous (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 5mg
Zoltonar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Idol Ilac Dolum Sanayii Ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20984-18

Zometa

Thành phần: Zoledronic acid
Zometa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha tiêm-4mg
Sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0968-06

Zoruxa

Thành phần: Zoledronic acid (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 5mg/100ml
Zoruxa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20562-17

Zolasta

Thành phần: Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml
Zolasta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20298-17

Zoledronic acid Actavis 4mg/5ml

Thành phần: Zoledronic acid (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 4mg/5ml
Zoledronic acid Actavis 4mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19757-16

Zomekal

Thành phần: Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml
Zomekal - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch đậm đặc để pha thuốc tiêm truyền
Sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19521-15

Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion

Thành phần: Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml
Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19417-15

Esmo

Thành phần: Zoledronic acid (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 4mg
Esmo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16691-13

Acido Zoledronico Richet

Thành phần: Zoledronic acid 4mg/5ml
Acido Zoledronico Richet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Sản xuất: Laboratorios Richet S.A
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16660-13

Zinvel

Thành phần: Zoledronic acid (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 4mg/5ml
Zinvel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16326-13

Leuzotev

Thành phần: Zoledronic acid (dưới dạng Zoledronic acid monohydrate) 4mg/5ml
Leuzotev - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: dung dịch tiêm
Sản xuất: Lemery S.A. de C.V - MÊ HI CÔ
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16159-13

Zolenate

Thành phần: Zoledronic acid
Zolenate  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch vô khuẩn đạm đặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Mustafa Nevzat Ilac SanayII A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5221-10

Simpla

Thành phần: Zoledronic acid monohydrate
Simpla - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Laboratorio Gemepe - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: P.P.F Hasco-Lek - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14765-12

Zoldria

Thành phần: Zoledronic acid monohydrate
Zoldria - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14501-12
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Liên hệ: contact@thuocbietduoc.com.vn