Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Valsartan

Tổng số: 168 thuốc

Exforge 5/80mg

Thành phần: Amlodipine besylate, Valsartan
Exforge 5/80mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim - 5mg Amlodipine, 80mg Valsartan
Sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5692-08

Doraval plus 80mg/12,5mg

Thành phần: Valsartan 80mg; Hydroclorothiazid 12,5mg
Doraval plus 80mg/12,5mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26464-17

Doraval 160 mg

Thành phần: Valsartan 160mg
Doraval 160 mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18490-13

Doraval 80 mg

Thành phần: Valsartan 80mg
Doraval 80 mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25424-16

Tabarex

Thành phần: Valsartan 80mg
Tabarex
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30351-18

Diovan 80

Thành phần: Valsartan 80mg
Diovan 80
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18399-14

Apival Plus 160/25

Thành phần: Valsartan 160mg; Hydroclorothiazid 25mg
Apival Plus 160/25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30913-18

Uperio 100mg

Thành phần: Sacubitril 48,6mg; Valsartan 51,4mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 113,103mg);
Uperio 100mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-48-18

Uperio 200mg

Thành phần: Sacubitril 97,2mg ; Valsartan 102,8mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 226,206mg);
Uperio 200mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-49-18

Uperio 50mg

Thành phần: Sacubitril 24,3mg ; Valsartan 25,7mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 56,551mg);
Uperio 50mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-50-18

Valsarep 80mg film coated tablets

Thành phần: Valsartan 80mg
Valsarep 80mg film coated tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: ExtractumPharma Co. Ltd. - HUNG GA RY
Đăng ký: Il-Yang Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22413-19

Valsarep 160mg film coated tablets

Thành phần: Valsartan 160mg
Valsarep 160mg film coated tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: ExtractumPharma Co. Ltd. - HUNG GA RY
Đăng ký: Il-Yang Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22412-19

Exforge

Thành phần: Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 10mg; Valsartan 160mg
Exforge
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16342-13

Dovalic 160 mg

Thành phần: Valsartan 160 mg
Dovalic 160 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33035-19

Apival Plus 80/12,5

Thành phần: Valsartan 80mg;Hydroclorothiazid 12,5mg
Apival Plus 80/12,5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32754-19

Valsartan-MV

Thành phần: Valsartan 80mg
Valsartan-MV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32469-19

Ocedio 160/25

Thành phần: Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazid 25mg
Ocedio 160/25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32175-19

Midatoren 160/25

Thành phần: Valsartan 160mg; Hydroclorothiazid 25mg
Midatoren 160/25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31780-19

Tabarex-160

Thành phần: Valsartan 160mg
Tabarex-160 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31636-19

Apival 80

Thành phần: Valsartan 80mg
Apival 80 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31478-19
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn