Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Vỏ quýt

Tổng số: 31 thuốc

Odigas

Thành phần: Cao đặc Sơn tra (tương đương 1g sơn tra) 100mg; Cao đặc chỉ thực (tương đương 0,5g chỉ thực) 50mg; Cao đặc vỏ quýt (tương đương 1g vỏ quýt) 100mg
Odigas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33700-19

Eugica Sirô

Thành phần: Mỗi 10ml chứa: Cồn bọ mắm 0,2g; Cao lỏng núc nác 0,2g; Sirô viễn chí 1g; Sirô vỏ quýt 3g; Sirô an tức hương 2g; Sirô húng chanh 4,25g; Eucalyptol 0,02g; Natri benzoat 0,3g
Eugica Sirô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Trường Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33082-19

Odigas

Thành phần: Cao đặc Sơn tra (tương đương 1g sơn tra) 100 mg; Cao đặc chỉ thực (tương đương 0,5g chỉ thực) 50 mg; Cao đặc vỏ quýt (tương đương 1g vỏ quýt) 100 mg
Odigas
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19085-13

Siro thuốc Eugica

Thành phần: Cồn bọ mắm, siro viễn chí, siro vỏ quýt, cao lỏng núc nác, siro an tức hương, siro húng chanh, eucalyptol
Siro thuốc Eugica
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-11452-10

Eugica

Thành phần: Cồn bọ mắm, Eucalyptol, sodium benzoate, siro viễn chí, siro vỏ quýt, siro húng chanh, Cao lỏng núc nác
Eugica
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3387-05

Odigas

Thành phần: Cao đặc Sơn tra (tương đương 1g sơn tra) 100 mg; Cao đặc chỉ thực (tương đương 0,5g chỉ thực) 50 mg; Cao đặc vỏ quýt (tương đương 1g vỏ quýt) 100 mg
Odigas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19085-13

Thuốc ho Bảo Phương

Thành phần: Trong 120 ml cao lỏng gồm: Cao lỏng (1:2) của các dược liệu: Bách bộ 12g, Bọ mắm 21g, Mạch môn 9g, Cam thảo 4g, Cát cánh 3g; Dịch chiết vỏ quýt (vỏ quýt 3g) ; Menthol 0,024g
Thuốc ho Bảo Phương - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V1-H12-16

Rượu tắc kè

Thành phần: Tắc kè, Đẳng sâm, huyết giác, vỏ quýt, tiểu hồi
Rượu tắc kè - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2250-04

Odigas

Thành phần: Sơn tra, chỉ thực, vỏ quýt
Odigas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0559-06

Thuốc ho bạc hà sâm

Thành phần: Sa sâm, Mạch môn, Vỏ quýt, Củ sả, Sanh khương, Tinh dầu bạc hà
Thuốc ho bạc hà sâm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Phú Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0437-00

Rượu bổ Ngũ gia bì

Thành phần: Ngũ gia bì chân chim, Thổ Phục linh, Vỏ Quýt
Rượu bổ Ngũ gia bì - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Cao Bằng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1070-03

Sirô bổ phổi

Thành phần: Mạch môn, Bách bộ, Cam thảo, Vỏ quýt, Bọ mắm, Thạch xương bồ
Sirô bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Si rô thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1598-04

Hoắc hương chính khí

Thành phần: Hoắc hương, tía tô, Bạch chỉ, Bạch linh, Bạch truật, bán hạ, Cát cánh, Cam thảo bắc, Cát cánh, vỏ quýt
Hoắc hương chính khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: NC5-H01-00

Sâm qui Dược Tinh Phước linh

Thành phần: Hà thủ ô đỏ, Đương quy, Đẳng sâm, Thục địa, Xuyên khung, đỗ trọng, Hoàng kỳ, phá cố chỉ, vỏ quýt
Sâm qui Dược Tinh Phước linh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Tổ Hợp Bào Chế Đông Nam Dược Phước Linh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2448-04

Bổ trung ích khí

Thành phần: Đương quy, Hoàng kỳ, Sài hồ, Ðảng sâm, Cam thảo, Vỏ quýt, Bạch truật,
Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2503-04

Bổ trung ích khí

Thành phần: Bạch truật, Cam thảo, đại táo, Đẳng sâm, Đương quy, Hoàng kỳ, Sài hồ, Thăng ma, Vỏ quýt
Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0712-01

Thuốc uống bổ phế

Thành phần: Bách bộ, thạch xương bồ, bọ mắm, Tinh dầu bạc hà, Cam thảo, vỏ quýt, Cát cánh, Mạch môn
Thuốc uống bổ phế - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3840-05

Cao bổ phổi

Thành phần: Bách bộ, thạch xương bồ, bọ mắm, Tinh dầu bạc hà, Cam thảo, vỏ quýt, Cát cánh
Cao bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2723-05

Thuốc ho bổ phổi

Thành phần: Bách bộ, Mạch môn, Thạch xương bồ, Cát cánh, Cam thảo, vỏ quýt, Menthol, Tinh dầu bạc hà
Thuốc ho bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2071-04

Ditacke

Thành phần: Tắc kè, Đẳng sâm, huyết giác, vỏ quýt, tiểu hồi
Ditacke - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V812-H12-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn