Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Vỏ quýt

Tổng số: 31 thuốc

Odigas

Thành phần: Cao đặc Sơn tra (tương đương 1g sơn tra) 100mg; Cao đặc chỉ thực (tương đương 0,5g chỉ thực) 50mg; Cao đặc vỏ quýt (tương đương 1g vỏ quýt) 100mg
Odigas - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33700-19

Eugica Sirô

Thành phần: Mỗi 10ml chứa: Cồn bọ mắm 0,2g; Cao lỏng núc nác 0,2g; Sirô viễn chí 1g; Sirô vỏ quýt 3g; Sirô an tức hương 2g; Sirô húng chanh 4,25g; Eucalyptol 0,02g; Natri benzoat 0,3g
Eugica Sirô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Trường Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33082-19

Odigas

Thành phần: Cao đặc Sơn tra (tương đương 1g sơn tra) 100 mg; Cao đặc chỉ thực (tương đương 0,5g chỉ thực) 50 mg; Cao đặc vỏ quýt (tương đương 1g vỏ quýt) 100 mg
Odigas
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19085-13

Siro thuốc Eugica

Thành phần: Cồn bọ mắm, siro viễn chí, siro vỏ quýt, cao lỏng núc nác, siro an tức hương, siro húng chanh, eucalyptol
Siro thuốc Eugica
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-11452-10

Sirô Ho bổ phổi

Thành phần: Bách bộ……………………………………………..6,25g ; Bọ mắm……………………………………………..….15g ; Cam thảo………………………………………….1,375g ; Cát cánh (rễ) ……………………………………..1,5g ; Mạch môn (rễ) ………………………………….6,25g ; Menthol ……………………………………………0,025g ; Thạch xương bồ (thân, rễ) ……………….2,75g ; Tinh dầu bạc hà……………………………..0,025ml ; Vỏ quýt …………………………………………. 2,125g ; Tá dược vừa đủ …………………………………125ml
Sirô Ho bổ phổi
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V806-H12-10

Tắc kè

Thành phần: Tắc kè, Đảng sâm, Huyết giác, Vỏ quýt, Tiểu hồi
Tắc kè - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V533-H12-10

Ditacke

Thành phần: Tắc kè, Đảng sâm, Huyết giác, Vỏ quýt, Tiểu hồi
Ditacke - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Bổ trung ích khí

Thành phần: Bạch truật, vỏ quýt, đại táo, đương quy, hoàng ký, thăng ma, sài hồ, cam thảo, phòng đẳng sâm
Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1355-H12-10

Si rô Ho bổ phổi si rô

Thành phần: Bách bộ, Bọ mắm, cam thảo, Cát cánh, Mạch môn, Thạch xương bồ, Tinh dầu bạc hà, Menthol, Vỏ quýt
Si rô Ho bổ phổi si rô - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V806-H12-10

Thuốc ho B/P

Thành phần: Bách bộ, Bọ mắm, Tinh dầu Bạc hà, Cam thảo, Vỏ quýt, Cát cánh, Acid benzoic, Mạch môn, Aspartam, Menthol
Thuốc ho B/P - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền Bảo Phương - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1458-H12-10

Điều nguyên hồng nữ

Thành phần: A giao, mộc hương, bạch lich, ngưu tất, bạch thược, ô dược, bạch truật, vỏ quýt, cam thảo, sa nhân, đảng sâm, sinh địa…
Điều nguyên hồng nữ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V614-H12-10

Cao bổ phổi

Thành phần: Bọ mắm, Bách bộ, Mạch môn, Thạch xương bồ, vỏ quýt, cát cánh, cam thảo, tinh dầu bạc hà, Menthol.
Cao bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1261-H12-10

Ditacke

Thành phần: Tắc kè, Đẳng sâm, huyết giác, vỏ quýt, tiểu hồi
Ditacke - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Tắc kè

Thành phần: Tắc kè, đảng sâm, huyết giác, vỏ quýt, tiểu hồi
Tắc kè - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V533-H12-10

Điều nguyên hồng nữ

Thành phần: A giao, mộc hương, bạch liên, ngưu tất, bạch thược, ô dược, bạch truật, vỏ quýt, cam thảo, sa nhân, đảng sâm, sinh địa
Điều nguyên hồng nữ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V614-H12-10

Mát gan giải độc

Thành phần: Cỏ tranh ………………………………16 g ; Sâm đại hành …………………………8 g ; Lá actisô………………………………24 g ; Cỏ mực ……………………………… 16 g ; Lá dâu tằm…………………………… 16 g ; Củ sả …………………………………....8 g ; Cam thảo ………………………………16 g ; Ké đầu ngựa ……………………………16 g ; Gừng tươi…………………………………8 g ; Vỏ quýt…………………………………….8 g ; Natri benzoat……………………………0.84 g ; Đường trắng……………………………100 g ; Nước vừa đủ……………………………280 ml
Mát gan giải độc
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1003-03

Eugica

Thành phần: Cồn bọ mắm, Eucalyptol, sodium benzoate, siro viễn chí, siro vỏ quýt, siro húng chanh, Cao lỏng núc nác
Eugica
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3387-05

Hoắc hương chính khí

Thành phần: Hoắc hương, tía tô, Bạch chỉ, Bạch linh, Bạch truật, bán hạ, Cát cánh, Cam thảo bắc, Cát cánh, vỏ quýt
Hoắc hương chính khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: NC5-H01-00

Sâm qui Dược Tinh Phước linh

Thành phần: Hà thủ ô đỏ, Đương quy, Đẳng sâm, Thục địa, Xuyên khung, đỗ trọng, Hoàng kỳ, phá cố chỉ, vỏ quýt
Sâm qui Dược Tinh Phước linh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Tổ Hợp Bào Chế Đông Nam Dược Phước Linh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2448-04

Bổ trung ích khí

Thành phần: Đương quy, Hoàng kỳ, Sài hồ, Ðảng sâm, Cam thảo, Vỏ quýt, Bạch truật,
Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2503-04
1 2 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn