Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Triprolidin

Tổng số: 55 thuốc

Adkold-new

Thành phần: Dextromethorphan HBr 10 mg; Phenylephrin HCl 5mg; Triprolidin HCl 1,25mg
Adkold-new - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18767-13

Actacridin DM

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Phenylephrine hydrochloride, Triprolidine hydrochloride
Actacridin DM
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3522-05

Dofed

Thành phần: :Pseudoephedrin HCL 60mg; Triprolidine HCL 2,5mg
Dofed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-9722-09

Actifed syrup

Thành phần: Pseudoephedrine, Triprolidine
Actifed syrup
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: PT Glaxo Wellcome Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9069-04

SaViSinus

Thành phần: Pseudoephedrin HCl 60mg; Triprolidin HCl 2,5mg
SaViSinus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27053-17

Bostafed

Thành phần: Triprolidin hydroclorid 2,5mg; Pseudoephedrin hydroclorid 60mg
Bostafed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27807-17

Actifif - Nic

Thành phần: Triprolidin hydroclorid 2,5mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg
Actifif - Nic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25467-16

Atafed'S

Thành phần: Pseudoephedrin hydroclorid 60mg; Triprolidin hydroclorid 2,5mg
Atafed
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24918-16

Sagotifed

Thành phần: Phenylephrin HCl 10 mg; Triprolidin HCl 2,5 mg
Sagotifed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23297-15

Actifif-Nic

Thành phần: Triprolidin HCl 2,5 mg; Phenylephrin HCl 10 mg
Actifif-Nic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23306-15

Trindifed-DM

Thành phần: Mỗi 30ml chứa: Triprolidin HCl 7,5mg; Phenylephrin HCl 30mg; Dextromethorphan HBr 60mg
Trindifed-DM - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22439-15

Meyertifed

Thành phần: Triprolidin hydroclorid 2,5 mg; Phenylephrin hydroclorid 10 mg
Meyertifed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22311-15

Ađited

Thành phần: Triprolidin HCl 2,5mg; Pseudoephedrin HCl 60mg
Ađited - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20404-14

Atafed S PE

Thành phần: Phenylephrin hydroclorid 10mg; Triprolidin hydroclorid 2,5mg
Atafed S PE - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20906-14

Aurofed

Thành phần: Triprolidine HCl 2,5mg; Pseudoephedrine HCl 60mg
Aurofed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Ngọc Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16702-13

Anbirip

Thành phần: triprolidin HCl 2,5 mg; Pseudoephedrin HCl 60 mg
Anbirip - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19234-13

Cetecolekaton

Thành phần: Pseudoephedrin HCl 60 mg; triprolidin HCI 2,5 mg
Cetecolekaton - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19210-13

Cetecolekaton

Thành phần: Pseudoephedrin HCl 60 mg; triprolidin HCI 2,5 mg
Cetecolekaton - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19210-13

Adkold-new for children

Thành phần: Mỗi viên chứa: Phenylephrin HCl 2,5mg; Triprolidin HCl 0,625mg
Adkold-new for children - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19015-13

Adkold-new for children

Thành phần: Mỗi viên chứa: Phenylephrin HCl 2,5mg; Triprolidin HCl 0,625mg
Adkold-new for children - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19015-13
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn