Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Trimetazidine dihydrochloride

Tổng số: 49 thuốc

Vastarel MR

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 35mg
Vastarel MR
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim giải phóng có biến đổi
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17735-14

Trimpol MR

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 35 mg
Trimpol MR
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén giải phóng chậm
Sản xuất: Polfarmex S.A - BA LAN
Đăng ký: Polfarmex S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19729-16

Metazydyna

Thành phần: Trimetazidine Dihydrochloride
Metazydyna
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11273-10

Vatzatel

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vatzatel
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2333-06

Vastarel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 20mg
Vastarel 20mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16510-13

Vosfarel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vosfarel 20mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0190-06

Medirel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Medirel 20mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0915-03

Hataszel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Hataszel 20mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0033-02

Zidimet

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Zidimet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH ICA Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1302-02

Vosfarel

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vosfarel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3581-00

Vatzatel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vatzatel 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4496-01

Vatalizen 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vatalizen 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0878-01

Vatalizel 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vatalizel 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1595-06

Vastrim 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Vastrim 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1089-06

Metagard

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
Metagard - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-20mg Trimetazidine
Sản xuất: Ipca Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Ipca Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1870-06

EfTifarene 20mg

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride
EfTifarene 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V79-H12-05

Trimetazidine SaVi 20

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 20 mg
Trimetazidine SaVi 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19004-13

Trimetazidine SaVi 20

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 20 mg
Trimetazidine SaVi 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19004-13

SaVi Trimetazidine 20

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 20 mg
SaVi Trimetazidine 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19002-13

SaVi Trimetazidine 20

Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 20 mg
SaVi Trimetazidine 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19002-13
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn