Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Topiramat

Tổng số: 26 thuốc

Huether 50

Thành phần: Topiramat 50mg
Huether 50
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28463-17

Topamax

Thành phần: Topiramate 25mg
Topamax
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0437-06

Topamax

Thành phần: Topiramat 25mg
Topamax
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20301-17

Topamax

Thành phần: Topiramat 50mg
Topamax
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20529-17

Huether-25

Thành phần: Topiramat 25mg
Huether-25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29721-18

Tizadyn 100

Thành phần: Topiramat 100mg
Tizadyn 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27054-17

Pharmapir 25mg

Thành phần: Topiramate 25mg
Pharmapir 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20596-17

Hitop 100mg Tablets

Thành phần: Topiramate 100mg
Hitop 100mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Hilton Pharma., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Hilton Pharma., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20773-17

Suntopirol 50

Thành phần: Topiramate 50mg
Suntopirol 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18100-14

Suntopirol 25

Thành phần: Topiramate 25mg
Suntopirol 25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18099-14

Tormita 50

Thành phần: Topiramate 50mg
Tormita 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17613-13

Tormita 25

Thành phần: Topiramate 25mg
Tormita 25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17612-13

Tormita 100

Thành phần: Topiramate 100mg
Tormita 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17611-13

Prosgesy 50mg

Thành phần: Topiramate 50mg
Prosgesy 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17346-13

Inta-TO 50

Thành phần: Topiramate 50mg
Inta-TO 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17074-13

Inta-TO 25

Thành phần: Topiramate 25mg
Inta-TO 25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17073-13

Inta-TO 200

Thành phần: Topiramate 200mg
Inta-TO 200 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17072-13

Inta-TO 100

Thành phần: Topiramate 100mg
Inta-TO 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17071-13

Topamax

Thành phần: Topiramate
Topamax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén-50mg
Sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0438-06

Topamax

Thành phần: Topiramate
Topamax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12512-11
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn