Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Tenofovir

Tổng số: 112 thuốc

Guilaume

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg
Guilaume
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32810-19

Hepbest

Thành phần: Tenofovir alafenamide (dưới dạng Tenofovir alafenamide fumarate) 25 mg
Hepbest
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: MI Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-251-19

Kalowog

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Kalowog
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-505-15

Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Lamivudine 300mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-494-16

Teravir-AF

Thành phần: Tenofovir alafenamide (dưới dạng Tenofovir alafenamide fumarate) 25mg
Teravir-AF - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Natco Pharma Ltd.
Đăng ký: MI Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-254-19

Tafsafe

Thành phần: Tenofovir alafenamide (dưới dạng Tenofovir alafenamide fumarate) 25mg
Tafsafe - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-250-19

Vemlidy

Thành phần: Tenofovir alafenamide (dưới dạng Tenofovir alafenamide fumarate) 25mg
Vemlidy - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Gilead Sciences Ireland UC - AI LEN
Đăng ký: A. Menarini Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-249-19

Topflovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil (dưới dạng Tenofovir disopioxil fumarate 300mg) 245mg
Topflovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-677-18

Agifovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Agifovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18925-13

Agifovir-E

Thành phần: Emtricitabin 200mg ; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Agifovir-E
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-617-17

Seraxnic

Thành phần: Tenofovir disoprosil fumarat 300mg
Seraxnic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-616-17

Tenofovir

Thành phần: Tenofovir disoprosil fumarat 300mg
Tenofovir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-620-17

Pesatic

Thành phần: Tenofovir disoprosil fumarat 300mg
Pesatic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-618-17

Mibeproxil 300 mg

Thành phần: Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg
Mibeproxil 300 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-622-17

Minovir 300mg

Thành phần: Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg
Minovir 300mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-621-17

Tenogis 300

Thành phần: Tenogis 300 Tenofovir disoprosil fumarat 300mg
Tenogis 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế ( Mebiphar) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-674-18

Tenofovir 150 - BVP

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 150 mg
Tenofovir 150 - BVP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-670-18

Dinara

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Lamivudin 100mg
Dinara
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-600-17

USPNovir

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
USPNovir
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-559-16

Edar

Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate
Edar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-744-12, VN2-355-15
1 2 3 4 5 Tiếp

Tenofovir Stada 300 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Tenofovir Stada 300 mg

Tenofovir Stada 300 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Tenofovir Stada 300 mg

Tenofovir là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Tenofovir

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn