Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Tế tân

Tổng số: 198 thuốc

Nhiệt miệng PV

Thành phần: Cho 1 viên bao đường ; Cao khô hỗn hợp tương đương 3160mg dược liệu trong đó: ; Hoàng liên: 170mg, Thạch cao: 170mg, Tế tân: 170mg, Cam thảo: 170mg, Tri mẫu: 170mg, Huyền sâm: 170mg, Sinh địa: 170mg, Mẫu đơn bì: 170mg, Qua lâu nhân: 170mg, Liên kiều: 170mg, Hoàng bá: 430mg, Hoàng cầm: 430mg, Bạch thược: 170mg. ; Tá dược (Đường trắng, Talc, Patent blue V, Parafin rắn) vừa đủ 1 viên.
Nhiệt miệng PV
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1504-H12-10

V-phonte

Thành phần: Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Phục linh, Tế tân..
V-phonte
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V731-H12-10

Viên nang cứng Độc hoạt tang ký sinh

Thành phần: cao khô hỗn hợp dược liệu 310mg tương đương với dược liệu: Độc hoạt 300mg; Quế nhục 200mg, Phòng phong 200mg; Đương quy 200mg; Tế tân 200mg; Xuyên khung 200mg; Tần giao 200mg; Bạch thược 200mg; Tang ký sinh 200mg; Địa hoàng 200mg; Đỗ trọng 200mg; Nhân sâm 200mg; Ngưu tất 200mg; Bạch linh 200mg; Cam thảo 200mg
Viên nang cứng Độc hoạt tang ký sinh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32578-19

Độc hoạt tang ký sinh

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu 230mg tương đương với dược liệu: Độc hoạt 225mg; Quế nhục 150mg; Phòng phong 150mg; Đương quy 150mg; Tế tân 150mg; Xuyên khung 150mg; Tần giao 150mg; Bạch thược 150mg; Tang ký sinh 150mg; Địa hoàng 150mg; Đỗ trọng 150mg; Nhân sâm 150mg, Ngưu tất 150mg; Bạch linh 150mg; Cam thảo 150mg
Độc hoạt tang ký sinh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32577 19

Phước sanh cảm mạo thông

Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu 89,2mg và 350mg bột dược liệu (tương ứng với: Khương hoạt 200mg; Phòng phong 200mg; Xuyên khung 133mg; Sinh địa 133mg; Cam thảo 133mg; Thương truật 200mg; Tế tân 67mg; Bạch chỉ 133mg; Hoàng cầm 133mg)
Phước sanh cảm mạo thông - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32429-19

Tế tân

Thành phần: Tế tân (Rễ và thân rễ)
Tế tân - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31905-19

Suribest

Thành phần: Mỗi viên chứa 135 mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương: Bạch thược 112 mg; Đương quy 56 mg; Địa hoàng 112 mg; Cam thảo 37 mg; Ngưu tất 90 mg; Tang ký sinh 112 mg; Phòng phòng 56 mg; Tế tân 37 mg; Đảng sâm 112 mg; Bạch linh 112 mg; Tần giao 60 mg; Đỗ trọng 60 mg; Độc hoạt 105 mg; Quế 56 mg; Xuyên khung 56 mg
Suribest - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31825-19

Khung phong hoàn

Thành phần: Mỗi gói 5g chứa: Xuyên khung 0,3 g ; Độc hoạt 0,45g; Phòng phong 0,3g; Ngưu tất 0,3g; Sinh địa 0,3g; Đảng sâm 0,5g; Tang ký sinh 0,3g; Tế tân 0,1g; Tần giao 0,3g; Đương quy 0,3g; Bạch thược 0,3g; Đỗ trọng 0,3g; Cam thảo 0,2g; Bạch linh 0,3g; Quế 0,2g
Khung phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31657-19

Ngưu hoàng hoàn

Thành phần: Mỗi viên hoàn 8g tương đương với Ngưu đởm tinh 0,32g; Ngưu hoàng 0,032g; Toàn yết 0,08g; Phục linh 0,24g; Tạo giác thích 0,08g; Đại hoàng 0,16g; Cam thảo 0,16g; Cát cánh 0,32g; Xuyên khung 0,24g; Tế tân 0,16g; Băng phiến 0,08g; Phòng phong 0,24g; Thiên trúc hoàng 0,16g; Thuyền thoái 0,08g; Hoài sơn 0,24g; Cương tàm 0,08g; Hoàng cầm 0,24g; Mộc hương 0,24g; Chỉ xác 0,24g; Bạch chỉ 0,24g
Ngưu hoàng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông nam dược Nhuận Đức Đường - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V177-H02-19

Revmaton

Thành phần: Tế tân, tang ký sinh, Ðộc hoạt, Phòng phong, Bạch thược, đỗ trọng, Bạch linh
Revmaton
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20151-13

Đại tần giao- BVP

Thành phần: Mỗi viên chứa 50mg cao khô toàn phần chiết từ các dược liệu khô sau: Tần giao 39,6mg; Thạch cao 39,6mg; Khương hoạt 19,8mg; Bạch chỉ 19,8mg; Xuyên khung 19,8mg; Tế tân 9,9mg; Độc hoạt 19,8mg; Phòng phong 19,8mg; Đương quy 19,8mg; Thục địa 19,8mg; Bạch thược 19,8mg;
Đại tần giao- BVP
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26053-17

Bạch y phong tê thấp

Thành phần: độc hoạt, tế tân, đỗ trọng, sinh địa, đảng sâm, tang ký sinh, ngưu tất, xuyên khung, đương quy, cam thảo
Bạch y phong tê thấp
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1490-H12-10

Didicera

Thành phần: Mỗi 5 g chứa: Độc hoạt 0,6g; Tang ký sinh 0,4g; Phòng phong 0,4g; Tần giao 0,4g; Tế tân 0,4g; Quế chi 0,4g; Ngưu tất 0,4g; Đỗ trọng 0,4g; Đương qui 0,4g; Bạch thược 0,4g; Cam thảo 0,4g; Xuyên khung 0,4g; Sinh địa 0,4g; Đảng sâm 0,4g; Bạch linh 0,4g
Didicera
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24476-16

Didicera

Thành phần: Độc hoạt, Tang ký sinh, Phòng phong, Tần giao, Tế tân, Quế chi, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương qui, Bạch thược..
Didicera - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V976-H12-10

Didicera

Thành phần: Đương quy, xuyên khung, phòng phong, tế tân, quế chi, độc hoạt, Bạch thược, Cam thảo, Sinh địa, Bạch linh, Đẳng sâm, Tang ký sinh..
Didicera - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1237-H12-10

Didicera

Thành phần: Bột Didicera (Đương quy, Xuyên khung, Phòng phong, Tế tân, Quế chi, Độc hoạt) 326mg, cao đặc hỗn hợp (Bạch thược, Cam thảo, Sinh địa, Bạch linh, Đảng sâm, Tang ký sinh…) 245mg
Didicera - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13715-11

Thuốc hen P/H

Thành phần: Mỗi 250 ml cao lỏng chứa dịch chiết dược liệu tương ứng với: Ma hoàng 20g; Bán hạ 30g; Ngũ vị tử 20g; Tỳ bà diệp 20g; Cam thảo 20g; Tế tân 6g; Can khương 20g; Hạnh nhân 20g; Bối mẫu 20g; Trần bì 20g
Thuốc hen P/H
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25947-16

Nhiệt miệng PV

Thành phần: Cao khô hỗn hợp (Hoàng liên, Thạch cao, Tế tân, Cam thảo, Tri mẫu, Huyền sâm, Sinh địa, Mẫu đơn bì, Qua lâu nhân, Liên kiều..)
Nhiệt miệng PV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1035-H12-10

Hoàn phong tê thấp - HT

Thành phần: Mỗi 5g chứa: Cao đặc phong tê thấp 274mg tương ứng với: Phòng phong 230mg; Tần giao 250mg; Tang ký sinh 600mg; Can địa hoàng 450mg; Đỗ trọng 380mg; Ngưu tất 380mg; Nhân sâm 300mg; Cam thảo 150mg; Độc hoạt 380mg; Tế tân 150mg; Tang ký sinh 600mg; Quế nhục
Hoàn phong tê thấp - HT - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29632-18

Phong tê thấp - HT

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 245mg tương đương với: Độc hoạt 130mg; Phòng phong 80mg; Tế tân 50mg; Tần giao 80mg; Tang ký sinh 200mg; Đỗ trọng 130mg; Ngưu tất 130mg; Cam thảo 50mg; Quế nhục 80mg; Đương quy 80mg; Xuyên khung 80mg; Bạch thược 250mg; Can địa ho
Phong tê thấp - HT - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26701-17
1 2 3 4 5 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn