Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Sultamicillin

Tổng số: 30 thuốc

Cybercef 750 mg

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat) 750mg
Cybercef 750 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21461-14

Dodacin 375mg

Thành phần: Sultamicillin
Dodacin 375mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V48-H07-05

Sulcilat 250mg/5ml

Thành phần: Sultamicillin 250mg/5ml
Sulcilat 250mg/5ml
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18507-14

Sulcilat Tablet 375mg

Thành phần: Sultamicillin Tosilat Dihydrate
Sulcilat Tablet 375mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6759-08

Sulcilat Tablet 750mg

Thành phần: Sultamicillin Tosilat Dihydrate
Sulcilat Tablet 750mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6760-08

Unasyn

Thành phần: Sultamicillin Tosilat 375mg
Unasyn
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Haupt Pharma Latina Srl - Ý
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14306-11

Dodacin 375mg

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosilat dihydrat) 375mg
Dodacin 375mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30746-18

Sulamcin 750

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylate dihydrate) 750 mg
Sulamcin 750 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29155-18

Sulamcin 250

Thành phần: Mỗi gói 1,7 g chứa: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 250 mg
Sulamcin 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột uống
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29154-18

Unasyn

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylate dihydrate) 750mg
Unasyn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Haupt Pharma Latina Srl - Ý
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20844-17

Nerusyn 375 mg

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 375mg
Nerusyn 375 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25189-16

Farisul 375

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 375 mg
Farisul 375 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Kwality Pharmaceutical PVT. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tiền Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19867-16

Sulcilat 375mg tablets

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 375mg
Sulcilat 375mg tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19831-16

Sulamcin

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat hydrat) 375 mg
Sulamcin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22222-15

Ampisid

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 750mg
Ampisid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Mustafa Nevzat Ilac SanayII A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18596-15

Sulcilat 750

Thành phần: Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 750 mg
Sulcilat 750 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18508-14

Dodacin 375mg

Thành phần: Sultamicillin
Dodacin 375mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0179-06

Dodacin 375mg

Thành phần: Sultamicillin
Dodacin 375mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V151-H05-04

Ampisid

Thành phần: Sultamicillin
Ampisid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-375mg
Sản xuất: Mustafa Nevzat Ilac SanayII A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Helm Pharm GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: Vn-0381-06

Ampisid

Thành phần: Sultamicillin
Ampisid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống-250mg/5ml
Sản xuất: Mustafa Nevzat Ilac SanayII A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Helm Pharm GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0382-06
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn