Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Spironolactone

Tổng số: 20 thuốc

Aldactone

Thành phần: Spironolactone
Aldactone
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4548-07

Verospirone 25mg tables

Thành phần: Spironolactone
Verospirone 25mg tables - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4456-07

Spiromide Tablets

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Spiromide Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9140-04

Spiromide 40

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Spiromide 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4616-07

Verospiron 50mg

Thành phần: Spironolactone
Verospiron 50mg
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5369-10

Spironolacton

Thành phần: Spironolactone 25mg
Spironolacton - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34696-20

Diulactone 25mg

Thành phần: Spironolactone 25 mg
Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle., Ltd - MỸ
Đăng ký: Searle., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22202-19

Verospiron 25mg

Thành phần: Spironolactone 25mg
Verospiron 25mg
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16485-13

Aldactone

Thành phần: Spironolactone
Aldactone
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16854-13

Spiromide 40

Thành phần: Spironolactone 50mg; Furosemide 40mg
Spiromide 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16905-13

Gespir

Thành phần: Spironolactone 50mg; Furosemide 20mg
Gespir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17956-14

Furosin

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Furosin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Biopharma Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9590-10

Verospiron

Thành phần: Spironolactone
Verospiron - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8613-04

Diulactone

Thành phần: Spironolactone
Diulactone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén-25mg
Sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1033-06

Diulactone 25mg

Thành phần: Spironolactone
Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14358-11

Diulactone 25mg

Thành phần: Spironolactone
Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14358-11

Sepemax

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Sepemax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc lợi tiểu
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cure Medicines (I) Pvt Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12787-11

Diulactone 100mg Tablets

Thành phần: Spironolactone
Diulactone 100mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13380-11

Spiromide tablets

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Spiromide tablets - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10570-10

Gespir

Thành phần: Spironolactone, Furosemide
Gespir - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5561-08
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com