Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Salmeterol

Tổng số: 59 thuốc

Seretide Evohaler DC 25/250 mcg

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised) 25mcg; Fluticason propionate (dạng micronised) 250mcgThuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch
Seretide Evohaler DC 25/250 mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch
Sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22403-19

Seretide Evohaler 25/50mcg

Thành phần: Salmeterol, Fluticasone propionate
Seretide Evohaler 25/50mcg
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt định liều
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8710-09

Forair 250

Thành phần: Salmeterol xinafoate, Fluticasone propionate
Forair 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc xịt phun mù
Sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15747-12

Seretide Evohaler 25/125mcg

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg; Fluticason propionat (micronised) 125mcg
Seretide Evohaler 25/125mcg
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19166-15

Seretide Evohaler 25/50mcg

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg; Fluticason propionat (micronised) 50mcg
Seretide Evohaler 25/50mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19168-15

Seretide Evohaler 25/250mcg

Thành phần: Fulticasone propionate,Salmeterol
Seretide Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt định liều
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8712-09

Seretide Evohaler 25/125mcg

Thành phần: Fulticasone propionate,Salmeterol
Seretide Evohaler 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt định liều
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8711-09

AirFluSal Forspiro

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoat) 50mcg; Fluticason propionat 250mcg
AirFluSal Forspiro
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc bột hít
Sản xuất: Aeropharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19976-16

AirFluSal Forspiro

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoat) 50mcg; Fluticason propionat 500mcg
AirFluSal Forspiro
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc bột hít
Sản xuất: Aeropharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19977-16

Seretide Evohaler 25/250mcg

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg; FIuticason propionat (micronised) 250mg
Seretide Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19167-15

Seretide Evohaler

Thành phần: Salmeterol (25mcg/liều), Fluticasone (50mcg/liều)
Seretide Evohaler - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch xịt
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8151-04

Combiwave SF 250

Thành phần: Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticasone propionate 40mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +250mcg fluticason propionat)
Combiwave SF 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc hít định liều dạng khí dung
Sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18898-15

Fludalt Duo 500mcg/50mcg

Thành phần: Fluticason propionat 500mcg; Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoat) 50mcg
Fludalt Duo 500mcg/50mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Viên nang chứa bột dùng để hít
Sản xuất: Laboratorios Liconsa, S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Laboratorios Liconsa, S.A - TÂY BAN NHA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21056-18

Fludalt Duo 250mcg/50mcg

Thành phần: Fluticason propionat 250mcg; Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoat) 50mcg
Fludalt Duo 250mcg/50mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Viên nang chứa bột dùng để hít
Sản xuất: Laboratorios Liconsa, S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Laboratorios Liconsa, S.A - TÂY BAN NHA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21055-18

Seretide Accuhaler 50/500mcg

Thành phần: Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticason propionat 500mcg
Seretide Accuhaler 50/500mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Bột hít phân liều
Sản xuất: GlaxoSmithKline LLC - MỸ
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20767-17

Seretide Accuhaler 50/250mcg

Thành phần: Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticason propionat 250mcg
Seretide Accuhaler 50/250mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Bột hít phân liều
Sản xuất: GlaxoSmithKline LLC - MỸ
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20766-17

Seroflo-250

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Fluticason propionat 250mcg; Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoat) 25mcg
Seroflo-250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Ống hít định liều
Sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19816-16

Seroflo-125

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Fluticason propionat 125mcg; Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoat) 25mcg
Seroflo-125 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Ống hít định liều
Sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19815-16

Esiflo 250 Transhaler

Thành phần: Mỗi nhát xịt chứa: Fluticasone propionate 250 mcg; Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25 mcg;
Esiflo 250 Transhaler - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Khí dung
Sản xuất: Lupin Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18990-15

Combiwave SF 50

Thành phần: Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticasone propionate 8mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +50mg fluticason propionat)
Combiwave SF 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc hít định liều dạng khí dung
Sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18899-15
1 2 3 Tiếp

Công dụng và những tác dụng phụ Seretide?

Tôi dùng Seretid dể xịt chữa tắc nghẽn phổi .Làm ơn cho biết tác dụng và những tac dụng phụ nếu có.

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn