Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Rosuvastatin

Tổng số: 38 thuốc

Rosuvastatin 20mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium 20,8mg) 20mg
Rosuvastatin 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - chi nhánh 1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-36245-22

Rosuvastatin 5 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5 mg
Rosuvastatin 5 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35481-21

Rosuvastatin 20 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20 mg
Rosuvastatin 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35480-21

Rosuvastatin 10 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
Rosuvastatin 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35479-21

Rosuvastatin 5

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5mg
Rosuvastatin 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35417-21

Rosuvastatin 20

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg
Rosuvastatin 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35416-21

Rosuvastatin 10

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
Rosuvastatin 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35415-21

Rosuvastatin 20 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci 20,8 mg) 20mg
Rosuvastatin 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33663-19

Rosuvastatin 10 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci 10,4mg) 10mg
Rosuvastatin 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33662-19

Rosuvastatin-MV

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci 10,4mg) 10mg
Rosuvastatin-MV - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32467-19

Rosuvastatin

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg
Rosuvastatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 120 Armephaco- Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 120 Armephaco- Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31439-19

Rosuvastatin SaVi 10

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
Rosuvastatin SaVi 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29117-18

Rosuvastatin 10-US

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
Rosuvastatin 10-US - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29700-18

Rosuvastatin 10 mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 10mg
Rosuvastatin 10 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn F.I.T - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn F.I.T - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28934-18

SaVi Rosuvastatin 5

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5mg
SaVi Rosuvastatin 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28038-17

SaVi Rosuvastatin 10

Thành phần: Rosuvastatin 10mg
SaVi Rosuvastatin 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27050-17

Rosuvastatin 20

Thành phần: Rosuvastatin 20mg
Rosuvastatin 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28355-17

Rosuvastatin 10mg

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10 mg
Rosuvastatin 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26909-17

Rosuvastatin 10

Thành phần: Rosuvastatin 10mg
Rosuvastatin 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28354-17

A.T Rosuvastatin 20

Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg
A.T Rosuvastatin 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25634-16
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com