Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Ringer lactate

Tổng số: 10 thuốc

Ringer Lactate Intravenous Infusion

Thành phần: Mỗi chai chứa: sodium lactate 1,6 g; Potassium chloride 0,2 g; Calcium chloride dihydrate 0,135 g; Sodium chloride 3 g
Ringer Lactate Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22246-19

Ringer lactate

Thành phần: Mỗi 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,2g; Natri lactat 1,6g; Calci cIorid 2H2O 0,135g
Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22591-15

Ringer lactate

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, sodium lactate, calcium chloride
Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-1653-04

Ringer Lactate Aguettant

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, Sodium lactate
Ringer Lactate Aguettant - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1551-06

Ringer lactate

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate
Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dịch truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: H01-057-01

Ringer Lactate Lavoisier

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, sodium Lactate, potassium chloride
Ringer Lactate Lavoisier - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratoires Chaix & Du Marais - PHÁP
Đăng ký: Laboratoires Chaix & Du Marais - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5518-01

Ringer Lactate

Thành phần: potassium chloride, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride
Ringer Lactate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Wockhardt Life Sciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Wockhardt Life Sciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6429-02

Ringer Lactate Intravenous Infusion

Thành phần: Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat
Ringer Lactate Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15334-12

Ringer Lactate Intravenous Infusion

Thành phần: Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat
Ringer Lactate Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15335-12

Ringer Lactate Lavoisier

Thành phần: Natri Chloride, Kali Chloride, Calci Chloride, dung dịch Natri Lactate 50%
Ringer Lactate Lavoisier - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratoires Chaix & Du Marais - PHÁP
Đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13404-11
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn