Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Propofol

Tổng số: 44 thuốc

Nupovel

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Nupovel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm
Sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22978-21

Propofol-Lipuro 1%

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22719-21

Protovan Injection

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Protovan Injection
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Hỗn dịch tiêm truyền
Sản xuất: Dongkook pharm Co.,Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16783-13

Plofed 1%

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Plofed 1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22457-19

Propofol-Lipuro 1%

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22233-19

Propofol - Lipuro 0.5%

Thành phần: Propofol 5mg/ml
Propofol - Lipuro 0.5% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22232-19

Diprivan

Thành phần: Propofol 10mg/ml (1%)
Diprivan
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17251-13

Diprivan

Thành phần: Propofol
Diprivan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương dùng tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Astrazeneca S.P.A - Ý
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6897-08

Diprivan

Thành phần: Propofol
Diprivan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15720-12

Propofol Injection BP

Thành phần: Propofol 0,2g/20ml (1%w/v)
Propofol Injection BP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19284-15

Anesvan injection

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Anesvan injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19218-15

Anepol Inj.

Thành phần: Propofol 200mg/20ml
Anepol Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18420-14

Doneson

Thành phần: Propofol 200mg/20ml
Doneson - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Popular Infusions Ltd. - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18257-14

Pofol Injection

Thành phần: Propofol 10mg/ml
Pofol Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm
Sản xuất: Dongkook pharm Co.,Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17719-14

Sanbeproanes

Thành phần: Propofol 200mg/20ml
Sanbeproanes - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm
Sản xuất: PT. Sanbe Farma - IN ĐÔ NÊ XI A
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17182-13

Fresofol 1% MCT/LCT

Thành phần: Propofol 1% (10mg/ml)
Fresofol 1% MCT/LCT - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17438-13

Fresofol 1% MCT

Thành phần: Propofol 10mg/ml (1%)
Fresofol 1% MCT - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Fresenius Kabi AB - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17436-13

Troypofol

Thành phần: Propofol 200mg/20ml
Troypofol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm
Sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16922-13

Fresofol 1%

Thành phần: Propofol 10mg/ml (1%)
Fresofol 1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16758-13

Propofol-Lipuro 1%

Thành phần: Propofol
Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Nhũ tương để tiêm hoặc truyền
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5720-10
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn