Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Progesterone

Tổng số: 10 thuốc

Progesterone injection "Oriental"

Thành phần: Progesterone 25mg/ml
Progesterone injection "Oriental" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm bắp, tiêm dưới da
Sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18350-14

Progesterone injection BP 25mg

Thành phần: Progesterone 25mg
Progesterone injection BP 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16898-13

Progesterone injection Tai Yu

Thành phần: Progesterone
Progesterone injection Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6748-02

Progesterone injection BP 25mg

Thành phần: Progesterone
Progesterone injection BP 25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-25mg/ml
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1507-06

Progesterone

Thành phần: Progesterone
Progesterone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5605-01

Progesterone

Thành phần: Progesterone
Progesterone - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7014-02

Progesterone injection 25mg/ml

Thành phần: progesterone
Progesterone injection 25mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: thuốc tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15619-12

Progesterone injection 'Oriental'

Thành phần: Progesterone
Progesterone injection
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4638-07

Progesterone Injection Tai Yu

Thành phần: Progesterone
Progesterone Injection Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-25mg
Sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3780-07

Progesterone Injection 25mg Y.Y

Thành phần: Progesterone
Progesterone Injection 25mg Y.Y - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Hocmon, Nội tiết tố
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-25mg/ml
Sản xuất: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3325-07
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn