Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Phục linh

Tổng số: 300 thuốc

Viên ngậm Bảo Thanh

Thành phần: Gừng 0.1g, Bạc hà 0.1mg, Qua lâu 0.2g, Xuyên bối mẫu 0.4g, Cát cánh 0.4g, Tỳ bà diệp 0.5g, Viễn chí 0.1g, Thanh bì 0.1g, Mật ong 0.125g, Ngũ vị 0.05g, Nhân sâm 0.1g, Phục linh 0.1g, Bán hạ 0.1g, Mơ 0.2g, Ô mai 0.5g, Cam thảo bắc 0.1g
Viên ngậm Bảo Thanh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-203156-13

An thần ích trí

Thành phần: Mỗi viên chứa 350mg Cao khô hỗn hợp tương đương với: Toan táo nhân 960mg; Tri mẫu 640mg; Phục linh 960mg; Xuyên khung 640mg; Cam thảo 320mg
An thần ích trí - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29389-18

Mãn kinh Nhất Nhất

Thành phần: Mỗi 550mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với Mẫu đơn bì 99mg; Hà thủ ô đỏ 150mg; Ngũ vị tử 150mg; Trạch tả 150mg; Địa hoàng 150mg; Huyền sâm 150mg; Mạch môn 150mg; Thục địa 150mg; Câu đằng 300mg; Thủ ô đằng 300mg; Phục linh 300mg; Sâm cau 300mg; Từ
Mãn kinh Nhất Nhất - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33866-19

Bitom

Thành phần: Mã tiền chế 84mg; Đương quy 84mg; Đỗ trọng 84mg; Ngưu tất 72mg; Quế chi 48mg; Thương truật 96mg; Độc hoạt 96mg; Thổ phục linh 120mg
Bitom - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33864-19

Viên sáng mắt

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu 360mg, tương ứng với: Thục địa 2 g; Sơn thù 1 g; Hoài sơn 1 g; Đơn bì 0,75 g; Phục linh 0,75 g; Trạch tả 0,75 g; Câu kỷ tử 0,75 g; Cúc hoa 0,75 g
Viên sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Tùng Lộc - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Anh Thy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33852-19

Thuốc bổ tâm Xuân Quang

Thành phần: Mỗi chai 250 ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Đảng sâm 22,5 g; Bạch thược 22,5 g; Viễn chí 22,5 g; Hoàng kỳ 22,5 g; Phục linh 22,5 g; Đương quy 17,5 g; Bá tử nhân 17,5 g; Bạch truật 17,5 g; Táo nhân 7,5 g
Thuốc bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33848-19

Hoàn thiên vương bổ tâm TP

Thành phần: Mỗi gói 3g hoàn cứng chứa: Đan sâm 200mg; Huyền sâm 100mg; Đương quy 200mg; Viễn chí 100mg; Toan táo nhân 200mg; Nhân sâm 100mg; Bá tử nhân 200mg; Phục linh 100mg; Cát cánh 100mg; Ngũ vị tử 200mg; Mạch môn 200mg; Thiên môn đông 200mg; Sinh địa 800mg
Hoàn thiên vương bổ tâm TP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33786-19

Tiêu độc HD

Thành phần: Mỗi ống 10ml chứa: Sài đất 1g; Kim ngân hoa 0,66g; Bồ công anh 0,66g; Kinh giới 0,53g; Thương nhĩ tử 0,4g; Thổ phục linh 0,4g
Tiêu độc HD - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương (Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương)  - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33712-19

Siro Quy tỳ Hà Minh

Thành phần: Mỗi chai 120ml chứa: Đảng sâm 4,34g; Bạch truật 8,68g; Hoàng kỳ 8,68g; Cam thảo 2,17g; Phục linh 8,68g; Viễn chí 0,87g; Toan táo nhân 8,68g; Long nhãn 8,68g; Đương quy 0,87g; Mộc hương 4,34g; Đại táo 2,17g
Siro Quy tỳ Hà Minh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương (Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương)  - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33711-19

Bát vị

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp A 400mg (tương đương 1518mg dược liệu, gồm: Thục địa 528mg; Hắc phụ tử 66mg; Sơn thù 264mg; Mẫu đơn bì 198mg; Hoài sơn 264mg; Bạch phục linh 198mg); Cao đặc hỗn hợp B 13mg (tương đương 264mg dược liệu, gồm có: Quế chi 66mg; Trạch tả 198mg)
Bát vị - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33688-19

Thuốc tiêu độc TW3

Thành phần: Chai 125ml chứa: Sài đất 7,5g; Bồ công anh 5,0g; Thổ phục linh 7.5g; Kim ngân hoa 7,5g; Sinh địa 4,5g; Thảo quyết minh 2,25g; Thương nhĩ tử 5,5g
Thuốc tiêu độc TW3 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33582-19

Phong tê thấp TW3

Thành phần: Mỗi chai 300ml chứa: Hy thiêm 8g; Hà thủ ô đỏ 20mg; Thiên niên kiện 12g; Thổ phục linh 16g; Thương nhĩ tử 8g; Phấn phòng kỷ 8g; Huyết giác 8g
Phong tê thấp TW3 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Rượu thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33581-19

Thập toàn đại bổ Vinaplant

Thành phần: Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Đảng sâm 0,5g; Bạch truật 0,33g; Phục linh 0,27g; Cam thảo 0,27g; Đương quy 0,33g; Xuyên khung 0,27g; Bạch thược 0,33g; Thục địa 0,5g; Hoàng kỳ 0,5g; Quế nhục 0,33g
Thập toàn đại bổ Vinaplant - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33554-19

PQA Bát trân

Thành phần: Mỗi 10 ml cao lỏng chứa 8,53g cao hỗn hợp dược liệu tương đương: Đương quy 3,33 g; Xuyên khung 1,67g; Thục địa 5,00g; Bạch thược 2,67 g; Nhân sâm 1,00 g; Phục linh 2,67 g; Bạch truật 3,33 g; Chích cam thảo 1,67g
PQA Bát trân - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y "Dược phẩm PQA" - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33517-19

Bạch linh

Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Bạch linh (Phục linh, bạch phục linh) 1 kg
Bạch linh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Liệu Trường Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Liệu Trường Xuân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33310-19

Tiêu ban giải độc Đông Dược Việt

Thành phần: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu 5,7ml (tương đương với 5.700mg dược liệu bao gồm: Huyền sâm 1,200mg; Địa hoàng 900mg; Phục linh 900mg; Kim ngân hoa 900mg; Ké đầu ngựa 900mg; Hạ khô thảo 900mg)
Tiêu ban giải độc Đông Dược Việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33194-19

Bảo nhi Đông Dược Việt

Thành phần: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu 1,2ml (tương đương 5.850mg dược liệu, bao gồm: Sa sâm 900mg; Bạch truật 600mg; Hoài sơn 900mg; Trần bì 300mg; Thần khúc 300mg; Phục linh 900mg; Cam thảo 300mg; Bạch biển đậu 600mg; Sơn tra 600mg; Bạch thược 450mg)
Bảo nhi Đông Dược Việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33191-19

Thanh nhiệt tiêu độc

Thành phần: Cao khô dược liệu (tương đương: Sài đất 500mg; Kinh giới 500mg; Thương nhĩ tử 485mg;Phòng phong 375mg; Thổ phục linh 330mg; Đại hoàng 330mg; Kim ngân hoa 132mg; Liên kiều 125mg; Hoàng liên 110mg; Bạch chỉ 88mg;; Cam thảo 25mg) 300mg; Thổ phục linh 45mg; Đạ
Thanh nhiệt tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh (GRP) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33134-19

Lục vị ẩm

Thành phần: Mỗi lọ 125 ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp (tương đương với Thục địa 40g; Hoài sơn 20 g, Sơn thù 20 g, Mẫu đơn bì 15g, Phục linh 15g, Trạch tả 15g) 62,5 ml
Lục vị ẩm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29254-18

V-phonte

Thành phần: Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Phục linh, Tế tân..
V-phonte
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V731-H12-10
1 2 3 4 5 Tiếp

Bệnh viêm đại tràng có thể chữa dứt điểm được không?

Tôi đi khám bệnh, nội soi và được chẩn đoán là bị viêm đại tràng lên, xung huyết rải rác trong đại tràng. Tôi đang điều trị được 1 tháng, không còn bị tiêu chảy nữa nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn ko? Thời gian bao lâu? Chế ...

Viên nang Phục linh-Lishou

tôi 45 tuổi, cao 1m60, 60kg. Tôi muốn giảm cân, và đang định dùng thuốc lishou-viên nang phục linh. Xin hỏi là thuốc có tác hại gì không, có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể ko và tôi nên dùng trong bao lâu thì sẽ có kết quả tốt . Cảm ơn rất nhiều, tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời ...

Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn