Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Perindopril

Tổng số: 190 thuốc

Mekoperin 4

Thành phần: Perindopril erbumin 4mg
Mekoperin 4
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34021-20

VT-Amlopril 8mg/5mg

Thành phần: Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 6,68mg) 8mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 5mg
VT-Amlopril 8mg/5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: USV Private Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH đầu tư thương mại Dược phẩm Việt Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23070-22

Doveril

Thành phần: Perindopril ter-butylamin 4mg
Doveril - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35001-21

Ocemoca 4/1,25

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 4mg; Indapamid 1,25mg
Ocemoca 4/1,25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần O2Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32690-19

VT-Amlopril 4mg/10mg

Thành phần: Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 10mg
VT-Amlopril 4mg/10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: USV Private Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH đầu tư thương mại Dược phẩm Việt Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22964-21

VT-Amlopril

Thành phần: Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 5mg
VT-Amlopril - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: USV Private Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH đầu tư thương mại Dược phẩm Việt Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22963-21

Prexanil Plus 5 mg/1.25mg

Thành phần: Perindopril (tương đương Perindopril arginin 5mg) 3,395mg; Indapamid 1,25mg
Prexanil Plus 5 mg/1.25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22921-21

Prexanil 5mg

Thành phần: Perindopril (tương đương Perindopril arginin 5mg ) 3,395 mg
Prexanil 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22920-21

Prexanil 10mg

Thành phần: Perindopril (tương đương Perindopril arginin 10 mg) 6,79 mg
Prexanil 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22919-21

Pechaunox

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 8 mg; Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat 13,87 mg) 10 mg
Pechaunox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Adamed Pharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22897-21

Pechaunox

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 8 mg; Amlodipin (dưới dạng 6,94 mg amlodipin besilate) 5 mg
Pechaunox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Adamed Pharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22896-21

Pechaunox

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 4 mg; Amlodipin (dưới dạng 6,94 mg amlodipin besilate) 5 mg
Pechaunox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Adamed Pharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22895-21

Pechaunox

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 4 mg; Amlodipin (dưới dạng 13,87mg amlodipin besilate) 10mg
Pechaunox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Adamed Pharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22894-21

Perindopril 8

Thành phần: Perindopril erbumin 8mg
Perindopril 8 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35413-21

Perindopril 4

Thành phần: Perindopril erbumin 4mg
Perindopril 4 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35412-21

Perindopril 2

Thành phần: Perindopril erbumin 2mg
Perindopril 2 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35411-21

Perindapamid-VMG 4/1.25

Thành phần: Perindopril erbumin 4mg; Indapamid 1,25mg
Perindapamid-VMG 4/1.25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35221-21

Perindopril 4

Thành phần: Perindopril tert- butylamin 4 mg
Perindopril 4 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34695-20

Dorover 4mg

Thành phần: Perindopril tert-butylamin 4mg
Dorover 4mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34397-20

Perihapy 8

Thành phần: Perindopril tert-butylamin (tương đương 6,676 mg Perindopril) 8 mg
Perihapy 8
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21610-14
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com