Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Perindopril tert butylamin

Tổng số: 20 thuốc

Coversyl plus

Thành phần: Perindopril tert Butylamin (4,0mg), Indapamide (1,25mg)
Coversyl plus
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9643-05

Dorover

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Dorover
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-3556-07

Preterax

Thành phần: Perindopril tert Butylamin (2mg), Indapamide (0,625mg)
Preterax
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0466-06

Coversyl 8mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Coversyl 8mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén-8mg
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1899-06

Coversyl 4mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Coversyl 4mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6283-02

Coversyl 2mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Coversyl 2mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6282-02

Cadovers

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Cadovers - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-4523-07

Cadovers

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Cadovers - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-4522-07

Dorover Plus

Thành phần: Perindopril tert Butylamin, indapamide
Dorover Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-3557-07

Bi-preterax

Thành phần: Perindopril tert Butylamin (4,0mg), Indapamide (1,25mg)
Bi-preterax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3070-07

Coversyl 4mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Coversyl 4mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên có rãnh chia-4mg
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3071-07

Vindopril

Thành phần: Perindopril tert butylamin 4mg
Vindopril - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21920-14

Periloz Plus 4mg/1,25mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamine; Indapamide
Periloz Plus 4mg/1,25mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15517-12

Stopress 8mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamine
Stopress 8mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13809-11

Stopress 4mg

Thành phần: Perindopril tert Butylamine
Stopress 4mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13808-11

Preterax

Thành phần: Perindopril tert Butylamine; Indapamide
Preterax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13763-11

Coversyl Plus

Thành phần: Perindopril tert Butylamine; Indapamide
Coversyl Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13762-11

Biorindol 4

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Biorindol 4 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén không bao
Sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12194-11

Biorindol 2

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Biorindol 2 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén không bao
Sản xuất: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Biodeal Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12193-11

Lirnac

Thành phần: Perindopril tert Butylamin
Lirnac - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10523-10
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com