Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Paclitaxel

Tổng số: 28 thuốc

Paclitaxel- Belmed

Thành phần: Paclitaxel 30mg/5ml
Paclitaxel- Belmed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-480-16

Paclitaxel Actavis 6mg/ml

Thành phần: Paclitaxel 6mg/ml
Paclitaxel Actavis 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-472-16

Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml

Thành phần: Paclitaxel
Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-30mg/5ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0984-06

Anzatax Paclitaxel 150mg/25ml

Thành phần: Paclitaxel
Anzatax Paclitaxel 150mg/25ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm đậm đặc-150mg/25ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0983-06

Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml

Thành phần: Paclitaxel 6mg/ml
Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Minh Nguyệt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-120-19

Paclitaxel 30mg

Thành phần: Paclitaxel 30mg/5ml
Paclitaxel 30mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratorio Varifarma S.A
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-114-19

Paclitaxel 100mg

Thành phần: Paclitaxel 100mg/16,67ml
Paclitaxel 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratorio Varifarma S.A
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-113-19

Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml

Thành phần: Paclitaxel
Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm đậm đặc
Sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-271-10

Paclitaxel "Ebewe"

Thành phần: Mỗi ml dung dịch chứa: Paclitaxel 6mg
Paclitaxel "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20581-17

Paclitaxel "Ebewe"

Thành phần: Mỗi 1 ml chứa: Paclitaxel 6 mg
Paclitaxel "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20192-16

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Pharmaceuticals Production Company Hasco-Lek S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-254-10

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Pharmaceuticals Production Company Hasco-Lek S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-253-10

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-272-10

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-245-10

Paclitaxel Stragen 6mg/ml

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Stragen 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14987-12

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13618-11

Paclitaxel "Ebewe"

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12433-11

Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml

Thành phần: Paclitaxel
Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13010-11

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-127-09

Paclitaxel Injection USP

Thành phần: Paclitaxel
Paclitaxel Injection USP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ben Venue Laboratories - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-126-09
1 2 Tiếp
Thuốc Zaromax là thuốc gì? chỉ định, liều dùng, cách dùng của thuốc Zaromax 250 & Zaromax 500?

Thuốc Zaromax là thuốc gì? chỉ định, liều dùng, cách dùng của thuốc Zaromax 250 & Zaromax 500?

Thông tin chỉ định, liều dùng, cách dùng của thuốc Zaromax 250 & thuốc Zaromax 500...

Clarithromycin Stella 250 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Clarithromycin Stella 250 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Clarithromycin Stella 250 mg

Clarithromycin Stella 500 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Clarithromycin Stella 500 mg là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Clarithromycin Stella 500 mg

Usarmicin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Usarmicin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Usarmicin

Berzencin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Berzencin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Berzencin

Mupirocin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Mupirocin là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Mupirocin

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com