Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Oxaliplatin

Tổng số: 37 thuốc

A.T Oxaliplatin 100

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
A.T Oxaliplatin 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 3 lọ + 6 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 5 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 10 ml
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-723-18

Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml

Thành phần: Oxaliplatin 50mg/10ml
Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-477-16

Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml

Thành phần: Oxaliplatin 100mg/20ml
Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-476-16

Fada Oxaliplatino

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Fada Oxaliplatino - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Internacional Argentino S.A
Đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-109-19

Fada Oxaliplatino

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Fada Oxaliplatino - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Internacional Argentino S.A
Đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-108-19

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml

Thành phần: Oxaliplatin 50 mg/10ml
Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19466-15

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml

Thành phần: Oxaliplatin 100mg/20ml
Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19465-15

Oxaliplatin Mediae

Thành phần: Oxaliplatin 150mg
Oxaliplatin Mediae - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20695-17

Oxaliplatin Medac

Thành phần: Mỗi lọ chứa: Oxaliplatin 50mg
Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20437-17

Yuhanoxaliplatin Injection 50mg

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Yuhanoxaliplatin Injection 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17485-13

Yuhanoxaliplatin Injection 100mg

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Yuhanoxaliplatin Injection 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17484-13

DBL Oxaliplatin

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
DBL Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17004-13

DBL Oxaliplatin

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
DBL Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd - ÚC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17003-13

Oxaliplatin

Thành phần: Oxaliplatin 5mg/ml
Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16651-13

Oxaliplatin

Thành phần: Oxaliplatin 5mg/ml
Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16191-13

Oxaliplatin Medac

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Oxaliplatin Medac - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-74-13

Oxaliplatin 50mg

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Oxaliplatin 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Eurofarma Laboratorios Ltda. - B RA XIN
Đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-4-13

Oxaliplatin 100mg

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Oxaliplatin 100mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Eurofarma Laboratorios Ltda. - B RA XIN
Đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-3-13

Oxaliplatin "Ebewe"

Thành phần: Oxaliplatin
Oxaliplatin "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9647-10

Oxaliplatin

Thành phần: Oxaliplatin
Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Sản xuất: Pharmachemie BV. - HÀ LAN
Đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-246-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn