Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Oxaliplatin

Tổng số: 107 thuốc

A.T Oxaliplatin 100

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
A.T Oxaliplatin 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 3 lọ + 6 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 5 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 10 ml
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-723-18

Zildox 50

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Zildox 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-489-16

Oxuba

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Oxuba - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Glenmark Generics S.A
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-484-16

Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml

Thành phần: Oxaliplatin 50mg/10ml
Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-477-16

Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml

Thành phần: Oxaliplatin 100mg/20ml
Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-476-16

Oxaplat

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Oxaplat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-462-16

Zildox 100

Thành phần: Oxaliplatin USP 100mg
Zildox 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-460-16

Oxalipiatin Injection USP 100mg/20ml

Thành phần: Oxaliplatin 100mg/20ml
Oxalipiatin Injection USP 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Emcure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Emcure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-456-16

Axoplatin

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Axoplatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-448-16

Getoxatin-50mg/25ml

Thành phần: Oxaliplatin 2mg/1ml
Getoxatin-50mg/25ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền
Sản xuất: M/s Getwell Pharmaceuticals - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-228-19

Oxlatin

Thành phần: Mỗi lọ 10ml dung dịch chứa Oxaliplatin 50mg
Oxlatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-791-19

Oxlatin

Thành phần: Mỗi 20ml dung dịch chứa Oxaliplatin 100mg
Oxlatin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm dặc pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-790-19

Getoxatin-100mg/ 50ml

Thành phần: Oxaliplatin 2mg/1ml
Getoxatin-100mg/ 50ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền
Sản xuất: M/s Getwell Pharmaceuticals - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-119-19

Fada Oxaliplatino

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Fada Oxaliplatino - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Internacional Argentino S.A
Đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-109-19

Fada Oxaliplatino

Thành phần: Oxaliplatin 100mg
Fada Oxaliplatino - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Laboratorio Internacional Argentino S.A
Đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-108-19

Lyoxatin F50

Thành phần: Oxaliplatin 50mg
Lyoxatin F50
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27262-17

Oxaltie

Thành phần: Oxaliplatin 100 mg
Oxaltie - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Bioprofarma S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Laboratorios Bago S.A - ÁC HEN TI NA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18554-14

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml

Thành phần: Oxaliplatin 50 mg/10ml
Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19466-15

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml

Thành phần: Oxaliplatin 100mg/20ml
Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19465-15

Lyoxatin150mg/30ml

Thành phần: Oxaliplatin 150mg/30ml
Lyoxatin150mg/30ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-614-17
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn