Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Olanzapine

Tổng số: 86 thuốc

Sizoca-5

Thành phần: Olanzapine
Sizoca-5
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký:

Sizoca-10

Thành phần: Olanzapine 10mg
Sizoca-10
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký:

Oleanzrapitab 10

Thành phần: Olanzapine
Oleanzrapitab 10
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén-10mg
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký:

Oleanz Rapitab 10

Thành phần: Olanzapine 10 mg
Oleanz Rapitab 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén rã trong miệng
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22983-21

Opelan-5

Thành phần: Olanzapine 5mg
Opelan-5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22861-21

Opelan-10

Thành phần: Olanzapine 10mg
Opelan-10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22860-21

Oleanz Rapitab 5

Thành phần: Olanzapine 5 mg
Oleanz Rapitab 5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén rã trong miệng
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22794-21

A.T Olanzapine ODT 10 mg

Thành phần: Olanzapine 10 mg
A.T Olanzapine ODT 10 mg
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27792-17

A.T Olanzapine ODT 5 mg

Thành phần: Olanzapine 5 mg
A.T Olanzapine ODT 5 mg
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27793-17

Zolaxa Rapid

Thành phần: Olanzapine 10mg
Zolaxa Rapid
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18046-14

Opelan-5

Thành phần: Olanzapine 5mg
Opelan-5
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16334-13

Olanzapin SPM 10

Thành phần: Olanzapine 10mg
Olanzapin SPM 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27336-17

Zypeace OD tab 5mg

Thành phần: Olanzapine 5mg
Zypeace OD tab 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Korean Drug Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20965-18

Egolanza

Thành phần: Olanzapine (dưới dạng Olanzapine dihydrochloride trihydrate) 10mg
Egolanza - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Egis Pharmaceuticals Private Limited Company - HUNG GA RY
Đăng ký: Egis Pharmaceuticals Private Limited Company - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19639-16

Zolaxa Rapid

Thành phần: Olanzapine 5mg
Zolaxa Rapid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18049-14

Zolaxa Rapid

Thành phần: Olanzapine 20mg
Zolaxa Rapid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18048-14

Zolaxa Rapid

Thành phần: Olanzapine 15mg
Zolaxa Rapid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18047-14

Olanzapine Orodispersible Tablets 5mg

Thành phần: Olanzapine 5mg
Olanzapine Orodispersible Tablets 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17989-14

Olanzapine Orodispersible Tablets 10mg

Thành phần: Olanzapine 10mg
Olanzapine Orodispersible Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17988-14

Olmed 5mg

Thành phần: Olanzapine 5mg
Olmed 5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17627-14
1 2 3 4 5 Tiếp

Olanzapine có công dụng gì

Xin hỏi có tài liệu nói là Olanzapine để điều trị mất ngủ tiên phát, chứ không phải tâm thần phân liệt?

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com