Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Netilmicin

Tổng số: 60 thuốc

Bidigentil 10%

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/1ml
Bidigentil 10% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33726-19

Bidigentil 10%

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/1ml
Bidigentil 10% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33725-19

Clindimax 150mg injection

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate) 150 mg/1,5ml
Clindimax 150mg injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Dongkwang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH TM Dược phẩm Nguyễn Vy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21844-19

Keyuni 300

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat 454,7mg) 300mg/100ml
Keyuni 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32455-19

Keyuni 150

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat 227,35mg) 150mg/50ml
Keyuni 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32454-19

Negracin 50 mg/2ml

Thành phần: Mỗi 2 ml chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 50 mg
Negracin 50 mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31938-19

Negracin 25 mg/1ml

Thành phần: Mỗi 1 ml chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 25 mg
Negracin 25 mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31937-19

Negracin 150mg/1,5ml

Thành phần: Mỗi 1,5ml chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150mg
Negracin 150mg/1,5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31936-19

Negracin 100mg/1ml

Thành phần: Mỗi 1 ml chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100 mg
Negracin 100mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31935-19

Amvitacine 300

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300mg
Amvitacine 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31578-19

Amvitacine 150

Thành phần: Mỗi 50ml dung dịch chứa: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150mg
Amvitacine 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31577-19

Nelcin

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/2ml
Nelcin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20891-14

Bigentil 100

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg
Bigentil 100
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21235-14

Tilmizin 300

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300 mg/3 ml
Tilmizin 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30542-18

BFS-Netilmicin

Thành phần: Mỗi 3 ml dung dịch chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300mg
BFS-Netilmicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26770-17

Netilmicin 300 mg/100 ml

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300mg/100ml
Netilmicin 300 mg/100 ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trường Khang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25018-16

Netilmicin 150 mg/50 ml

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150mg/50ml
Netilmicin 150 mg/50 ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trường Khang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25017-16

Netilmicin 150mg/3ml

Thành phần: Mỗi 3 ml dung dịch chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150 mg
Netilmicin 150mg/3ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24803-16

A.T Neltimicin inj

Thành phần: Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 100mg/2ml
A.T Neltimicin inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24731-16

Newgengenetil Inj.

Thành phần: Netilmicin Sulfate tương đương Netilmicin 100 mg/2 ml
Newgengenetil Inj. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19573-16
1 2 3 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn