Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Neostigmin

Tổng số: 25 thuốc

Neostigmine-hameln

Thành phần: Neostigmin methylsulfat 0,5mg/ml
Neostigmine-hameln - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Siegfried HameIn GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22085-19

BFS-Neostigmine 0.25

Thành phần: Mỗi ống 1mlchứa: Neostigmin methylsulfat 0,25mg
BFS-Neostigmine 0.25 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24008-15

Vinstigmin

Thành phần: Mỗi ống 1mlchứa: Neostigmin methylsulfat 0,5mg
Vinstigmin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30606-18

Eyemiru 40EX

Thành phần: Mỗi 15ml chứa: Tetrahydrozolin hydrochlorid 1,5mg; Neostigmin methylsulfat 0,75mg; Chlorpheniramin maleat 4,5mg; Retinol palmitat 4500IU; Pyridoxin hydrochlorid 6,0mg; D-alpha-tocopherol acetat 7,5mg;
Eyemiru 40EX
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Nitto Medic Co.Ltd.
Đăng ký: Lion Corporation - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19227-15

Neostigmed

Thành phần: Mỗi ống 1mlchứa: Neostigmin methylsulfat 0,5mg
Neostigmed - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28607-17

Antigmin

Thành phần: Mỗi ống 1ml chứa: Neostigmin methylsulfat 0,5mg
Antigmin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26748-17

Pinadine Inj

Thành phần: Neostigmine methylsulfate 0,5mg/ml
Pinadine Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Daihan Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20064-16

BFS-Neostigmine 0.5

Thành phần: Neostigmin Metylsulfat 0,5mg/ml
BFS-Neostigmine 0.5 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24009-15

Eyecool Eye Drops

Thành phần: Acid aminocaproic 10mg; Neostigmine methylsulfate 0,02mg; Naphazolin hydroclorid 0,02mg; Chlorpheniramine maleate 0,1 mg
Eyecool Eye Drops - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18429-14

Pinkle

Thành phần: Vitamin B12, Chlorpheniramine, Neostigmine, Aminoethyl sulfonic acid, Chondroitin sodium sulfate
Pinkle - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Hanil Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6349-02

Young na Ophthalmic Solution

Thành phần: Vitamin B12, Chlorpheniramine maleate, Neostigmine methylsulfate, Aminoethylsulfonic acid, Chondroitin Natri sulfate
Young na Ophthalmic Solution - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Binex Co., Ltd - MỸ
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0750-06

Rohto Zi phi

Thành phần: Tetrahydrozoline, Neostigmine, Allantoin, Pyridoxine, potassium L-Aspartate
Rohto Zi phi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1052-01

Neo-Cholynbrookes

Thành phần: Neostigmine methylsulfate
Neo-Cholynbrookes - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-2,5mg/5ml
Sản xuất: Brookes Pharmaceutical Laboratories (Pakistan)., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1496-06

Netimin

Thành phần: Neostigmine
Netimin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9942-05

Neostigmine

Thành phần: Neostigmine
Neostigmine - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0,5mg/ml
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0573-06

Juvasmine

Thành phần: Neostigmine
Juvasmine - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Kwang Myung Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5965-01

V Rohto

Thành phần: Naphazoline, Neostigmine, Dikaliglycyrrhizinate, Chlorpheniramine, Pyridoxine, Panthenol, Kalium L-aspartate
V Rohto - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Rohto Pharm Co., Ltd - NHẬT BẢN
Đăng ký: Rohto Pharm Co., Ltd - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6000-01

V.Rohto

Thành phần: Naphazoline, Neostigmine methylsulfate, Dipotassium glycyrrhizinate, Chlorpheniramine, Vitamin B6, panthenol, kalium aspartat
V.Rohto - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1993-04

Chung-Na Ophthalmic solution

Thành phần: Aminocaproic acid, Chlorpheniramine maleate, Neostigmine methylsulfate, Naphazoline hydrochloride
Chung-Na Ophthalmic solution - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Binex Co., Ltd - MỸ
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1606-06

Neostigmine

Thành phần: Neostigmin methylsulfate
Neostigmine - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15618-12
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn