Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Midazolam

Tổng số: 12 thuốc

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml

Thành phần: Midazolam 5mg/ml
Midazolam Rotexmedica 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20862-17

Midazolam-Teva

Thành phần: Midazolam 5mg/ml
Midazolam-Teva - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17309-13

Midazolam - hameln 5mg/ml

Thành phần: Midazolam (dưới dạng Midazolam HCl) 5mg/ml
Midazolam - hameln 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16993-13

Midazolam Deltaselect

Thành phần: Midazolam hydrochloride
Midazolam Deltaselect - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-5mg/ml Midazolam
Sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1719-06

Midazolam Human

Thành phần: Midazolam
Midazolam Human - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Human Serum Production and Medicine Manufacturing Co., Ltd - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6886-02

Midazolam B.Braun 1mg/ml

Thành phần: Midazolam (dưới dạng Midazolam HCl) 50mg/50ml
Midazolam B.Braun 1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền hoặc bơm hậu môn
Sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21582-18

Midazolam B. Braun 5mg/ml

Thành phần: Midazolam (dưới dạng midazolam HCl) 5mg/ml
Midazolam B. Braun 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21177-18

Midazolam Rotexmedica 1mg/ml solution for injection

Thành phần: Midazolam
Midazolam Rotexmedica 1mg/ml solution for injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5609-10

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection

Thành phần: Midazolam
Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9837-10

Midazolam-hameln 1mg/ml Injection

Thành phần: Midazolam HCl
Midazolam-hameln 1mg/ml Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5117-10

Midazolam 5mg/ml

Thành phần: Midazolam hydrochloride
Midazolam 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Midazolam 5mg/ml
Sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5948-08

Midazolam-Teva

Thành phần: Midazolam
Midazolam-Teva - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc gây tê, mê
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5127-07
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn