Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Methylphenidat

Tổng số: 11 thuốc

Medikinet MR 5mg capsules

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 5mg
Medikinet MR 5mg capsules - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nang giải phóng kéo dài
Sản xuất: Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG - ĐỨC
Đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-155-19

Medikinet MR 20mg capsules

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 20mg
Medikinet MR 20mg capsules - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nang giải phóng kéo dài
Sản xuất: Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG - ĐỨC
Đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-154-19

Medikinet MR 10mg capsules

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 10mg
Medikinet MR 10mg capsules - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nang giải phóng kéo dài
Sản xuất: Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG - ĐỨC
Đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-153-19

Concerta

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 36mg;
Concerta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21036-18

Concerta

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 18mg
Concerta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21035-18

Concerta 36mg

Thành phần: Methylphenidate hydrochloride 36mg
Concerta 36mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-44-13

Concerta 54mg

Thành phần: Methylphenidate hydrochloride 54mg
Concerta 54mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-45-13

Concerta 18mg

Thành phần: Methylphenidate hydrochloride 18mg
Concerta 18mg  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-42-13

Concerta

Thành phần: Methylphenidate hydrochloride 27mg
Concerta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20783-17

Concerta

Thành phần: Methylphenidat hydroclorid 54mg
Concerta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-45-18

Concerta 27mg

Thành phần: Methylphenidate hydrochloride 27mg
Concerta 27mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc hướng tâm thần
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Janssen-Cilag Manufacturing, L.L.C - PUERTO RICO
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-43-13
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn