Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Magnesi hydroxyd

Tổng số: 79 thuốc

Chalme

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa: Nhôm hydroxyd gel khô 611,76mg; Magnesi hydroxyd 800,4mg
Chalme
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24516-16

Ovalgel Tab

Thành phần: Dimethicone, Nhôm hydroxyd gel khô, Magnesi hydroxyd
Ovalgel Tab
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Fu yuan Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Công ty Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5360-08

Biviantac

Thành phần: Mỗi gói 10 ml chứa: Nhôm hydroxyd (tương đương 400mg nhôm oxyd) 612 mg; Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ tương 30%) 80 mg
Biviantac
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22395-15

Tritenols fort

Thành phần: Mỗi gói 10 ml chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng gel Nhôm hydroxyd khô) 800 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng gel Magnesi hydroxyd 30%) 800 mg; Simethicon (dưới dạng nhũ tương Simethicon 30%) 100 mg
Tritenols fort
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26891-17

Hull

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel 3030,3 mg tương đương 400 mg Nhôm oxyd; ; ; Magnesi hydroxyd 800,4 mg
Hull
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13653-10

Bostogel

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa: Nhôm hydroxyd gel 20% (tương đương 351,9mg Nhôm hydroxyd) 1759,5mg; Magnesi hydroxyd paste 31 % (tương đương 400mg Magnesi hydroxyd) 1290,32mg; Simethicon emulsion 30% (tương đương Simetbicon 50mg) 166,66mg
Bostogel
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32504-19

Suspengel

Thành phần: Mỗi gói chứa: Aluminium oxyd (dưới dạng Aluminium hydroxyd) 0,4g; Magnesi hydroxyd 0,8004g; Simethicone 0,08g
Suspengel
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20872-14

Almasane

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng nhôm hydroxyd 14% 3214mg) 450 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng magnesi hydroxyd 30% 1333mg) 400 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon 30% 167mg) 50 mg
Almasane
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23962-15

Magnesi lactat dihydrat

Thành phần: Mỗi 25 kg Magnesi lactat dihydrat từ: Magnesi hydroxyd 30% 21 kg; Acid lactic 22 kg; Nước tinh khiết Vừa đủ
Magnesi lactat dihydrat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc dạng bột
Sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33935-19

Mathomax-s gel plus

Thành phần: Mỗi 1ml hỗn dịch uống chứa: Nhôm hydroxyd gel khô 800mg; Magnesi hydroxyd 800mg; Simethicon 60mg
Mathomax-s gel plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33910-19

Mathomax tab

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel khô 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg
Mathomax tab - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33909-19

Meyermil gel

Thành phần: Mỗi 20ml chế phẩm chứa Nhôm hydroxide (tương đương với nhôm hydroxyd gel khô 465,35mg) 356mg; Magnesi hydroxyd 466mg; Simethicon 20mg
Meyermil gel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Gel uống
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33833-19

Meyerlanta

Thành phần: Aluminium hydroxyd (dưới dạng gel khô) 200mg; Magnesi hydroxyd 200mg; Simethicon 25mg
Meyerlanta - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33831-19

Simegaz Plus

Thành phần: Mỗi gói 10ml chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel) 0,61 g; Magnesi hydroxyd 0,8g; Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30%) 0,08g
Simegaz Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33504-19

Kizemit-S

Thành phần: Nhôm hydroxyd gel khô 200mg; Magnesi hydroxyd 200mg
Kizemit-S - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: GC-330-19

Lantasim

Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg; Simethicon 30mg
Lantasim
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32570-19

Fudocal

Thành phần: Calci carbonat, Tribasic calci phosphat, Calci fluorid, Magnesi hydroxyd, vitamin D3
Fudocal
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén dài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-11117-10

Maloxid Plus

Thành phần: Nhôm hydroxyd (gel khô) 200mg; Magnesi hydroxyd 200mg; Simethicone 25mg
Maloxid Plus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32571-19

Remint-S

Thành phần: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Gel nhôm hydroxyd khô 200mg) 153mg; Magnesi hydroxyd 200mg
Remint-S - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31744-19

Biviantac Fort

Thành phần: Nhôm hydroxyd dạng gel khô (tương đương 306mg nhôm hydroxyd hoặc 200mg nhôm oxyd) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg; Simethicon (dưới dạng bột simethicon 60%-70%) 40mg
Biviantac Fort - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31443-19
1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn