Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Long nhãn

Tổng số: 110 thuốc

Quy tỳ dưỡng tâm OPC

Thành phần: Mỗi viên hoàn cứng chứa: cao đặc quy tỳ dưỡng tâm OPC 102mg (tương ứng với Bạch truật 64mg; Bạch linh 64mg; Viễn chí 6,4mg; Toan táo nhân 64mg; Long nhãn 64mg; Đương quy 6,4mg; Đại táo 16mg); Bột kép Quy tỳ dưỡng tâm OPC 112mg (tương ứng với Đảng sâm 32mg
Quy tỳ dưỡng tâm OPC
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc hoàn cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30461-18

Siro Quy tỳ Hà Minh

Thành phần: Mỗi chai 120ml chứa: Đảng sâm 4,34g; Bạch truật 8,68g; Hoàng kỳ 8,68g; Cam thảo 2,17g; Phục linh 8,68g; Viễn chí 0,87g; Toan táo nhân 8,68g; Long nhãn 8,68g; Đương quy 0,87g; Mộc hương 4,34g; Đại táo 2,17g
Siro Quy tỳ Hà Minh - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương (Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương)  - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33711-19

Sâm quy đại bổ

Thành phần: Mỗi chai 200ml cao lỏng chứa dịch chiết từ các dược liệu: Đảng sâm 10g; Thục địa 9,34g; Quế chi 0,66g; Ngũ gia bì 5,34g; Đương quy 5,98g; Xuyên khung 1,6g; Long nhãn 0,66g; Trần bì 1,06g
Sâm quy đại bổ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33502-19

Long nhãn

Thành phần: Long nhãn
Long nhãn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33498-19

Long nhãn

Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Long nhãn 1 kg
Long nhãn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Liệu Trường Xuân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Liệu Trường Xuân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33330-19

Sâm quy đại bổ

Thành phần: Đảng sâm 12,50 g; Thục địa 11,67 g; Quế chi 0,83 g; Ngũ gia bì 6,67 g; Đương qui 7,47 g; Xuyên khung 2,00 g; Long nhãn 0,83 g; Trần bì 1,33 g
Sâm quy đại bổ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: cao lỏng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18758-13

Long nhãn

Thành phần: Long nhãn
Long nhãn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31890-19

Hoàn quy tỷ

Thành phần: Mỗi 5g hoàn cứng chứa hỗn hợp: Đảng Sâm 0,3g; Bạch truật 0,61g; Hoàng kỳ 0,61g; Cam thảo chích mật 0,15g; Bạch linh 0,61g; Viễn chí 0,06g; Toan táo nhân 0,61g; Long nhãn 0,61 g; Đương quy 0,06g; Mộc hương 0,3g; Đại táo 0,15g
Hoàn quy tỷ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V195-H06-19

Bổ tỳ Bông sen vàng

Thành phần: Mỗi chai 60 ml chứa dịch chiết từ các dược liệu tương ứng: Đảng sâm 8g; Bạch linh 16g; Bạch truật 16g; Viễn chí 0,16g; Hoàng kỳ 16g; Toan táo nhân 16g; Cam thảo 4g; Long nhãn 16g; Đương quy 0,16g; Mộc hương 8g; Đại táo 4g
Bổ tỳ Bông sen vàng - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bông Sen Vàng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: V182-H02-19

Bổ tâm an thần

Thành phần: Mỗi viên hoàn mềm 10g chứa: Củ bình vôi 0,85g; Long nhãn 0,5 g; Liên nhục 0,3 g; Táo nhân 0,3g; Lạc tiên 2g; Thục địa 0,6g; Hoài sơn 0,7g
Bổ tâm an thần - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: GC-319-19

Siro Bổ tỳ P/H

Thành phần: Mỗi 100ml siro chứa cao lỏng dược liệu chiết từ: đảng sâm 15g; Bạch linh 10g; Bạch truật 15g; Cát cảnh 12g; Mạch nha 10g; Cam thảo 6g; Long nhãn 6g; Trần bì 4g; Liên nhục 4g; Sa nhân 4g; Sử quân tử 4g; Bán hạ 4g
Siro Bổ tỳ P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24999-16

Sâm qui đại bổ

Thành phần: Ðảng sâm, Thục địa, Quế chi, Ngũ gia bì, Ðương quy, Xuyên khung, Long nhãn, Trần bì
Sâm qui đại bổ
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Thuốc nước
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4650-01

Quy tỳ

Thành phần: Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 300mg tương đương: Bạch truật 248mg; Viễn chí 248mg; Long nhãn 248mg; Bạch linh 181,3mg; Đương quy 174,7mg; Đảng sâm 124mg; Toan táo nhân 107,3mg; Hoàng kỳ 87,3mg; Mộc hương 63mg; Đại táo 63mg; Cam thảo 55,4mg...
Quy tỳ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21495-14

Trường Thọ Quy tỳ hoàn

Thành phần: Mỗi viên hoàn mềm 9g chứa hỗn hợp bột dược liệu tương đương: Đảng sâm 400 mg; Bạch truật 800 mg; Hoàng kỳ 800 mg; Cam thảo chích 200 mg; Phục linh 800 mg; Viễn chí 80 mg; Táo nhân 800 mg; Long nhãn 800 mg; Đương quy 80 mg; Mộc hương 400 mg; Đại táo bỏ hạt
Trường Thọ Quy tỳ hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn mềm
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29889-18

Dưỡng tâm an thần

Thành phần: Bột hoài sơn (tương ứng 183 mg Hoài Sơn) 100 mg; Cao khô liên tâm (tương ứng với 200 mg Liên tâm) 65 mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng với 91,25 mg Lá dâu, 91,25 Lá vông, 91,25 mg Long nhãn) 80 mg; Cao khô Bá tử nhân (tương đương với 91,25 Bá tử nh
Dưỡng tâm an thần - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28789-18

Long nhãn

Thành phần: Long nhãn
Long nhãn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27194-17

Long Nhãn

Thành phần: Long nhãn
Long Nhãn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27129-17

Hưng xuân phong

Thành phần: Cá ngựa 80mg; Cao lỏng Nhân sâm 2:1 40mg; Ba kích 40mg; Cao lỏng Long nhãn 10:7 28mg; Trần bì 8mg; Quế nhục, 4mg; Dâm dương hoắc 12mg
Hưng xuân phong - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & trang thiết bị Y tế Quảng Ninh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28217-17

Dưỡng tâm an thần TW3

Thành phần: Hoài sơn 183mg; Cao đặc hỗn hợp dược liệu 180mg (tương đương: Liên nhục 175mg; Bá tử nhân 91 mg; Lá vông nem 91 mg; Long nhãn 91 mg; Tang diệp 91mg; Toan táo nhân 91 mg; Liên tâm 15mg)
Dưỡng tâm an thần TW3 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27103-17

Dưỡng tâm an thần

Thành phần: Hoài sơn 100 mg; Cao khô liên tâm 130 mg; Cao khô liên nhục 70 mg; Cao khô bá tử nhân 20 mg; Cao khô toan táo nhân 20 mg; Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Lá dâu 182,5 mg; Lá vông 182,5 mg; Long nhãn 182,5 mg) 160 mg
Dưỡng tâm an thần - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27700-17
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn