Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Levofloxacin

Tổng số: 300 thuốc

Lefvox-750

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750mg
Lefvox-750
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31088-18

Floxaval

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate) 500mg
Floxaval
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Delorbis Pharmaceuticals Ltd - CH SÍP
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18855-15

LEVODHG 250

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 256,23 mg) 250 mg
LEVODHG 250
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21557-14

Levofloxacin 250

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 256,23 mg) 250 mg
Levofloxacin 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21557-14

LEVODHG 500

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 512,46 mg) 500 mg
LEVODHG 500
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21558-14

LevoDHG 750

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750 mg
LevoDHG 750
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30251-18

L-Stafloxin 500

Thành phần: Levofloxacin 500mg
L-Stafloxin 500
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24565-16

Nirdicin 250mg

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 250mg
Nirdicin 250mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18715-15

Dropstar

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 5mg/ml
Dropstar
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21524-14

Tigeron Tablets 500mg

Thành phần: Levofloxacin hemihydrate
Tigeron Tablets 500mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14245-11

Tigeron Tablets 750mg

Thành phần: Levofloxacin hemihydrate
Tigeron Tablets 750mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14246-11

Adolox

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg
Adolox
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Rhydburg Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rhydburg Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19326-15

Skasen

Thành phần: Levofloxacin 500mg
Skasen
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17975-14

Phileo Tab

Thành phần: Levofloxacin 500 mg
Phileo Tab
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Philavida - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21985-19

Dovocin 500 mg

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg
Dovocin 500 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32276-19

Dovocin 750 mg

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750mg
Dovocin 750 mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22628-15

Choncylox

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate) 500mg
Choncylox
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Windlas Biotech Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18839-15

Lefvox

Thành phần: Levofloxacin 500mg
Lefvox
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-10777-10

Villex-250

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) 250mg
Villex-250
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22643-15

Villex-500

Thành phần: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg
Villex-500
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22644-15
1 2 3 4 5 Tiếp

Các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

Tôi muốn biết về các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

Thông tin thuốc Levaquin,thuốc Avelox,thuốc Robitussin

Xin cho biết, 3 loại thuốc dưới đây là gì, tác dụng: - Levaquin: Generic is LEVOFLOXACIN - Avelox: Generic is MOXIFLOXACIN HCL/SOD CL - Robitussion. Có thẻ dùng để chữa bệnh lao không ạ? Xin cảm ơn?

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn