Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Isosorbide

Tổng số: 36 thuốc

Vasotrate 30 OD

Thành phần: Isosorbide
Vasotrate 30 OD
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8529-04

Monis 20mg

Thành phần: Isosorbide 5 mononitrate 20mg
Monis 20mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Maple Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16216-13

Imdur

Thành phần: Isosorbide 5 mononitrate 30mg
Imdur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16126-13

Imdur

Thành phần: Isosorbide 5 mononitrate 60mg
Imdur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16127-13

Imdur

Thành phần: Isosorbide mononitrate
Imdur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15207-12

Biresort 20mg

Thành phần: Diluted isosorbide dinitrat 25%
Biresort 20mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4204-05

Biresort 10mg

Thành phần: Diluted isosorbide dinitrat 25%
Biresort 10mg
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3898-05

Isomonit 60mg Retard

Thành phần: Isosorbide mononitrate
Isomonit 60mg Retard - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén giải phóng chậm-60mg
Sản xuất: Rottendorf Pharma GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1857-06

Trasorbid

Thành phần: isosorbide dinitrate
Trasorbid - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4164-05

Sorbidin

Thành phần: Isosorbide dinitrate
Sorbidin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Alphapharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10255-05

ISMN 60 Stada Retard

Thành phần: Isosorbide 5 Mononitrate
ISMN 60 Stada Retard - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang giải phóng chậm
Sản xuất: Stadapharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Stadapharm GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6043-01

ISMN 40 Stada Retard

Thành phần: Isosorbide 5 Mononitrate
ISMN 40 Stada Retard - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nang giải phóng chậm
Sản xuất: Stadapharm GmbH - ĐỨC
Đăng ký: Stadapharm GmbH - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6042-01

Imdur

Thành phần: Isosorbide 5 Mononitrate
Imdur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén tác dụng chậm
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6459-02

Vasotrate 60 OD

Thành phần: Isosorbide
Vasotrate 60 OD - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8530-04

Novo Sorbide

Thành phần: Isosorbide
Novo Sorbide - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Novopharm., Ltd - CA NA DA
Đăng ký: Cavi-Medic. Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7107-02

Novo Sorbide

Thành phần: Isosorbide
Novo Sorbide - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Novopharm., Ltd - CA NA DA
Đăng ký: Cavi-Medic. Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7106-02

Imdur

Thành phần: Isosorbide
Imdur - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9794-05

Apo ISDN

Thành phần: Isosorbide
Apo ISDN - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7283-03

Apo ISDN

Thành phần: Isosorbide
Apo ISDN - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7282-03

Monotrate SR 60

Thành phần: Diluted isosorbide mononitrate tương ứng 60mg isosorbide mononitrate
Monotrate SR 60 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9864-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn