Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Irbesartan

Tổng số: 26 thuốc

pendo-Irbesartan-HCTZ 300mg/12,5mg

Thành phần: Irbesartan 300mg; Hydroclorothiazid 12,5mg
pendo-Irbesartan-HCTZ 300mg/12,5mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32287-19

SaVi Irbesartan 150

Thành phần: Irbesartan 150mg
SaVi Irbesartan 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31851-19

pendo-Irbesartan 300 mg

Thành phần: Irbesartan 300mg
pendo-Irbesartan 300 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30023-18

SaVi Irbesartan 75

Thành phần: Irbesartan 75mg
SaVi Irbesartan 75 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28034-17

Irbesartan 150 mg

Thành phần: Irbesartan 150mg
Irbesartan 150 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27382-17

Irbesartan

Thành phần: Irbesartan 150mg
Irbesartan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26265-17

Irbesartan - AM

Thành phần: Irbesartan 150 mg
Irbesartan - AM - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24503-16

SaVi Irbesartan 300

Thành phần: Irbesartan 300 mg
SaVi Irbesartan 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23007-15

Irbesartan 300

Thành phần: Irbesartan 300mg
Irbesartan 300 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22786-15

Irbesartan 150

Thành phần: Irbesartan 150mg
Irbesartan 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22785-15

Irbesartan tablets 150mg

Thành phần: Irbesartan 150mg
Irbesartan tablets 150mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18340-14

Irbesartan tablets 300mg

Thành phần: Irbesartan 300mg
Irbesartan tablets 300mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Jubilant Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17987-14

PMS-Irbesartan 75 mg

Thành phần: Irbesartan 75mg
PMS-Irbesartan 75 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17772-14

PMS-Irbesartan 300 mg

Thành phần: Irbesartan 300mg
PMS-Irbesartan 300 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17771-14

PMS-Irbesartan 150 mg

Thành phần: Irbesartan 150mg
PMS-Irbesartan 150 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17770-14

Irbesartan

Thành phần: Irbesartan
Irbesartan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1499-06

Irbesartan Stada 150 mg

Thành phần: Irbesartan 150 mg
Irbesartan Stada 150 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19189-13

Irbesartan Stada 150 mg

Thành phần: Irbesartan 150 mg
Irbesartan Stada 150 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19189-13

Irbis-H 150

Thành phần: Irbesartan
Irbis-H 150 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9679-10

Irbis-H

Thành phần: Irbesartan
Irbis-H  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9678-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn