Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Hoàng đằng

Tổng số: 35 thuốc

Hoàn tiêu viêm

Thành phần: Cỏ mực, Dấp cá, Hoàng đằng, Kinh giới, Lá dâu, Lá lốt, Mã đề, Muồng trâu, Nghệ, Ngải cứu, Sâm đại hành
Hoàn tiêu viêm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Trung tâm ứng dụng KHCN đông Y đông Dược - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1082-H12-10

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng: Bột Bạch truật 0,65g; Bột Hoàng liên 0,54g; Bột Hoài sơn 0,42g; Bột Hoàng đằng 0,4g; Bột Mộc hương 0,35g; Bột Bạch linh 0,35g; Bột Sa nhân 0,35g; Bột Bạch thược 0,35g; Bột Trần bì 0,25g; Cao đặc Cam thảo (0,4g Cam thảo)
Đại tràng hoàn P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25946-16

Tiềm Long

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Hoàng đằng 0,56 g; Ô dược 0,56 g; Mộc hương 0,56 g; Kim ngân hoa 0,4 g; Bạch thược 0,4 g; Hoa hòe 0,4 g; Chi tử 0,32 g; Chi xác 0,32 g; Cam thảo 0,24 g
Tiềm Long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29446-18

Hoàng đằng

Thành phần: Hoàng đằng
Hoàng đằng - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26933-17

Đại tràng hoàn K/H

Thành phần: Mỗi gói 4g chứa: Hoàng bá 0,6g; Hoàng đằng 0,6g; Bạch truật 0,48g; Chỉ thực 0,48g; Hậu phác 0,4g; Mộc hương 0,4g; Đại hoàng 0,32g; Trạch tả 0,32g
Đại tràng hoàn K/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28357-17

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Bột Bạch truật 0,65g; Bột Hoàng liên 0,54g; Bột Hoài sơn 0,42g; Bột Hoàng đằng 0,4g; Bột Mộc hương 0,35g; Bột Bạch linh 0,35g; Bột Sa nhân 0,35g; Bột Bạch thược 0,35 g; Bột Trần bì 0,25g;
Đại tràng hoàn P/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25946-16

Tiêu phong nhuận gan số 40

Thành phần: Muồng trâu, rau má, xuyên tâm liên, rau đắng biển, dâu tằm, hoàng đằng, nghệ, Actiso, lạc tiên, lá vông, cỏ mần trầu
Tiêu phong nhuận gan số 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Ngọc Liên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-2905-05

Tiêu phong nhuận gan số 40

Thành phần: Muồng trâu, Rau má, Xuyên tâm liên, Rau đắng biển, Dâu tằm, Hoàng đằng
Tiêu phong nhuận gan số 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Ngọc Liên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-1995-04

Tiêu phong nhuận gan số 40

Thành phần: Muồng trâu, Rau má, Xuyên tâm liên, Rau đắng biển, Dâu tằm, Hoàng đằng
Tiêu phong nhuận gan số 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Ngọc Liên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VND-0385-02

Thanh tràng chỉ tả

Thành phần: Hoàng đằng, hoàng bá, Bạch truật, chỉ thực, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả, hậu phác
Thanh tràng chỉ tả - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Khánh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0359-02

Ðại tràng hoàn

Thành phần: Hoàng đằng, hoàng bá, Bạch truật, chỉ thực, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả, hậu phác
Ðại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3026-05

Ðại tràng hoàn

Thành phần: Hoàng đằng, hoàng bá, Bạch truật, chỉ thực, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả, hậu phác
Ðại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0903-01

Ðại tràng hoàn

Thành phần: Hoàng đằng, hoàng bá, Bạch truật, chỉ thực, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả, hậu phác
Ðại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2553-04

Ðại tràng hoàn A.C.P

Thành phần: Hoàng bá, hoàng đằng, Bạch truật, chi thục, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả
Ðại tràng hoàn A.C.P - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2458-04

Ðại tràng hoàn B/L

Thành phần: Hoàng bá, Hoàng đằng, Bạch truật, Chỉ thực, Hậu phác, Mộc hương, Ðại hoàng, Trạch tả
Ðại tràng hoàn B/L - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Ðại Y - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0797-06

Tràng vị hoàn Naphar

Thành phần: Hoàng bá, hoàng đằng, Bạch truật, chi thục, hậu phác, mộc hương, Ðại hoàng, trạch tả
Tràng vị hoàn Naphar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3378-05

Hoàn Tiêu viêm

Thành phần: Cơ mục, Dấp cá, Hoàng đằng, Kinh giới, Lá dâu, Lá lốt, Mã đề, Muồng trâu, Nghệ, Ngải cứu, Sâm đại hành
Hoàn Tiêu viêm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: NC9-H01-00

Hoàn Tiêu viêm

Thành phần: Cơ mục, Dấp cá, Hoàng đằng, Kinh giới, Lá dâu, Lá lốt, Mã đề, Muồng trâu, Nghệ, Ngải cứu, Sâm đại hành
Hoàn Tiêu viêm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: NC36-H09-03

Ích tràng Naphar

Thành phần: Cao hoàng đằng, cao cỏ sữa lá nhỏ, cao lá mơ tam thể
Ích tràng Naphar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0458-06

Vị khí chỉ Thống hoàn

Thành phần: Bạch thược, Cam thảo, Chi tử, Chỉ xác, Hoàng đằng, Hoa hoè, Kim ngân hoa, Mộc hương, Ô dược
Vị khí chỉ Thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3976-05
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn