Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Hoàng đằng

Tổng số: 35 thuốc

Hoàn tiêu viêm

Thành phần: Cỏ mực, Dấp cá, Hoàng đằng, Kinh giới, Lá dâu, Lá lốt, Mã đề, Muồng trâu, Nghệ, Ngải cứu, Sâm đại hành
Hoàn tiêu viêm
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Trung tâm ứng dụng KHCN đông Y đông Dược - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1082-H12-10

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng: Bột Bạch truật 0,65g; Bột Hoàng liên 0,54g; Bột Hoài sơn 0,42g; Bột Hoàng đằng 0,4g; Bột Mộc hương 0,35g; Bột Bạch linh 0,35g; Bột Sa nhân 0,35g; Bột Bạch thược 0,35g; Bột Trần bì 0,25g; Cao đặc Cam thảo (0,4g Cam thảo)
Đại tràng hoàn P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25946-16

Tiềm Long

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Hoàng đằng 0,56 g; Ô dược 0,56 g; Mộc hương 0,56 g; Kim ngân hoa 0,4 g; Bạch thược 0,4 g; Hoa hòe 0,4 g; Chi tử 0,32 g; Chi xác 0,32 g; Cam thảo 0,24 g
Tiềm Long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29446-18

Hoàng đằng

Thành phần: Hoàng đằng
Hoàng đằng - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26933-17

Đại tràng hoàn K/H

Thành phần: Mỗi gói 4g chứa: Hoàng bá 0,6g; Hoàng đằng 0,6g; Bạch truật 0,48g; Chỉ thực 0,48g; Hậu phác 0,4g; Mộc hương 0,4g; Đại hoàng 0,32g; Trạch tả 0,32g
Đại tràng hoàn K/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28357-17

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Bột Bạch truật 0,65g; Bột Hoàng liên 0,54g; Bột Hoài sơn 0,42g; Bột Hoàng đằng 0,4g; Bột Mộc hương 0,35g; Bột Bạch linh 0,35g; Bột Sa nhân 0,35g; Bột Bạch thược 0,35 g; Bột Trần bì 0,25g;
Đại tràng hoàn P/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25946-16

Minh Nhãn Khang

Thành phần: Cao Hoàng Đằng 150mg; α-lipoic acid 12,5mg; Quercetine 12,5mg; Lutein 1,5mg; ; Kẽm 1,25 mg; Vitamin B2 0,9mg; Zeaxanthin 200mcg
Minh Nhãn Khang
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc:
Sản xuất:
Đăng ký:
Phân phối: Công ty Cổ Phần Trung Mỹ - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Đại tràng hoàn K/H

Thành phần: Hoàng bá, bạch truật, hậu phác, đại hoàng, hoàng đằng, chỉ thực, mộc hương, trạch tả
Đại tràng hoàn K/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V104-H12-10

Chính khí hoàn-KG

Thành phần: Hoắc hương, Hoè hoa, Kim ngân, Phòng đảng sâm, Hoàng bá, Hoàng đằng, Cam thảo, Mộc hương, Ô dược, Chỉ xác, Hương phụ, Trần bì, Hậu phác, Thương truật, Bồ công anh, Thổ phục linh
Chính khí hoàn-KG - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1157-H12-10

Đại tràng hoàn - NB

Thành phần: Hoàng bá, hoàng đằng, bạch truật, chỉ thực, trạch tả, hậu phác, mộc hương, đại hoàng
Đại tràng hoàn - NB - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1426-H12-10

Đại tràng hoàn

Thành phần: Hoàng đằng, Hoàng bá, Bạch truật, Chỉ thực, Mộc hương, Đại hoàng, Trạch tả, Hậu phác, Hoàng liên
Đại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V758-H12-10

Tiêu phong nhuận gan số 40

Thành phần: Muồng trâu, Rau má, xuyên tâm liên, rau đắng biển, dâu tằm, hoàng đằng, nghệ, dứa gai, bèo cáI, actiso, lạc tiên, lá vông, cỏ mần trầu, cỏ mực, ráy gai, ô rô, quao nước, chi tử, kim ngân hoa, hương phụ
Tiêu phong nhuận gan số 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Nam Dược Ngọc Liên - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1407-H12-10

Đại tràng hoàn T/H

Thành phần: Hoàng đằng, Hoàng liên, Bạch truật, Hoàng bá, Mộc hương, Chỉ thực, đại hoàng, Hậu phác, Trạch tả
Đại tràng hoàn T/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Y dược Tinh Hoa - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V669-H12-10

Đại tràng hoàn A.C.P.

Thành phần: Hoàng bá, Hoàng đằng, Bạch truật, Chỉ thực, Hậu phác, Mộc hương, Đại hoàng
Đại tràng hoàn A.C.P. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1522-H12-10

Tiềm Long

Thành phần: Kim ngân hoa, Bạch thược, Hoa hòe, Ô dược, Chi tử, Mộc hương, Cam thảo, Chỉ xác, Hoàng đằng
Tiềm Long - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1440-H12-10

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Bạch truật, hoàng liên, cam thảo, trần bì, hoài sơn, hoàng đằng, mộc hương, đảng sâm, bạch linh, san nhân, bạch thược
Đại tràng hoàn P/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V826-H12-10

Đại tràng hoàn P/H

Thành phần: Bạch truật, hoàng liên, cam thảo, trần bì, hoài sơn, hoàng đằng, mộc hương, đảng sâm, bạch linh, san nhân, bạch thược
Đại tràng hoàn P/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V826-H12-10

Đại tràng hoàn

Thành phần: Hoàng đằng, hoàng bá, bạch truật, chỉ thực, mộc hương, đại hoàng, trạch tả, hậu phác, hoàng liên
Đại tràng hoàn - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V758-H12-10

Đại tràng hoàn T/H

Thành phần: Hoàng đằng, Hoàng liên, Bạch truật, Hoàng bá, Mộc hương, Chỉ thực, đại hoàng, Hậu phác, Trạch tả
Đại tràng hoàn T/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Y dược Tinh Hoa - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V669-H12-10

Đại tràng hoàn K/H

Thành phần: Hoàng bá, Bạch truật, hậu phác, Ðại hoàng, hoàng đằng, chỉ thực, mộc hương, trạch tả
Đại tràng hoàn K/H - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Hoàn cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V104-H12-10
1 2 Tiếp
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn