Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Hạnh

Tổng số: 126 thuốc

Thuốc ho Tartaricus

Thành phần: Mỗi 60 ml siro chứa 40,5 ml cao lỏng hỗn hợp dược liệu tương đương với: Cát cánh 3,6 g; Kinh giới 6 g; Từ uyển 6 g; Cam thảo 4,8 g; Bách bộ 6 g; Hạnh nhân đắng 6 g; Mạch môn 6 g; Trần bì 4,8 g
Thuốc ho Tartaricus - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33713-19

Cảm cúm-ho Yba

Thành phần: Mỗi viên chứa 150mg cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương: Cát cánh 120 mg; Tử uyển 240 mg; Bách bộ 360 mg; Hạnh nhân 240 mg; Cam thảo 120 mg; Trần bì 240 mg); Kinh giới 240 mg
Cảm cúm-ho Yba - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33656-19

Thuốc ho thảo dược

Thành phần: Mỗi chai 100 ml chứa: Cát cánh 6 g; Kinh giới 10 g; Tử uyển 10 g; Bách bộ 10 g; Hạnh nhân 10 g; Cam thảo 8 g;Trần bì 8 g; Mạch môn 10 g
Thuốc ho thảo dược - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33196-19

Siro ho Frencerol

Thành phần: Mỗi 75ml cao hỗn hợp dược liệu chứa: Ma hoàng 20g; Khổ hạnh nhân 20g; Quế chi 15g; Cam thảo 10g
Siro ho Frencerol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32901-19

Cao lỏng PQA ho hen

Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (1,8:1) tương đương với Ma hoàng 2,25g; Quế chi 1,50g; Hạnh nhân 2,25g; Chích cam thảo 0,75g) 3,75g
Cao lỏng PQA ho hen - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty CPDP PQA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CPDP PQA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32579-19

Thuốc Ho Trung Ương 1

Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Bách bộ 15g; Cát cánh 10g; Mạnh môn 8g; Trần Bì 6g; Cam thảo 4g; Bối mẫu 4g; Bạch quả 4g; Hạnh nhân 4g; Ma hoàng 6g) 6,1g
Thuốc Ho Trung Ương 1 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32546-19

Việt dược trị ho

Thành phần: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương ứng Ma hoàng 2g, Hạnh nhân 2g, Quế chi 1,5g, Cam thảo 1g) 0,325 g
Việt dược trị ho - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32361-19

Hạnh nhân sao vàng

Thành phần: Khổ hạnh nhân
Hạnh nhân sao vàng - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31878-19

Thuốc ho ma hạnh P/H

Thành phần: Ma hoàng 6g, Hạnh nhân 8g, Thạch cao 20g, Cát cánh 8g, Cam thảo 6g; Cao đặc Bách bộ 2g
Thuốc ho ma hạnh P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27431-17

Ho hen TW3

Thành phần: Ma hoàng (Herba Ephedrae) 26,67 g; Quế chi (Ramulus Cinnamomi) 20,0 g; ; Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae Amarum) 26,67 g; Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 13,33 g
Ho hen TW3
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V246-H01-13

Slaska plus

Thành phần: Cao đặc Slaska (ma hoàng, khổ hạnh nhân, cam thảo, thạch cao)
Slaska plus
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V1083-H12-10

Slaska

Thành phần: Cao đặc Slaska (ma hoàng, khổ hạnh nhân, cam thảo, thạch cao)
Slaska
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V979-H12-10

Thuốc hen P/H

Thành phần: Mỗi 250 ml cao lỏng chứa dịch chiết dược liệu tương ứng với: Ma hoàng 20g; Bán hạ 30g; Ngũ vị tử 20g; Tỳ bà diệp 20g; Cam thảo 20g; Tế tân 6g; Can khương 20g; Hạnh nhân 20g; Bối mẫu 20g; Trần bì 20g
Thuốc hen P/H
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25947-16

Viên ngậm ma hạnh P/H

Thành phần: Cao đặc Ma hoàng (tương đương 60mg Ma hoàng) 6mg; Cao đặc Hạnh nhân (tương đương với 175mg Hạnh nhân) 21mg; Cao đặc Cam thảo (tương đương với 180mg Cam thảo) 18mg; Cao đặc Cát cánh (tương đương 220mg Cam thảo) 22mg
Viên ngậm ma hạnh P/H
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25451-16

Thuốc ho P/H

Thành phần: Mỗi 100ml cao lỏng chứa dịch chiết được từ các dược liệu: Cao đặc Bách bộ (tương đương 15g Bách bộ) 2g; Cao đặc Cát cánh (tương đương 10g Cát cánh) 1g; Mạch môn 8g; Trần bì 6g; Cam thảo 4g; Bối mẫu 4g; Bạch quả 4g; Hạnh nhân 4g; Ma hoàng 6g
Thuốc ho P/H
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25450-16

Viên ngậm Bảo Thanh NS

Thành phần: Xuyên bối mẫu 0,4g; Qua lâu nhân 0,2g ; Tỳ bà diệp 0,5g; Viễn chí 0,1g ; Sa sâm 0,1g ; Khổ hạnh nhân 0,2g ; Phục linh ; 0,1g Gừng 0,1g ; Trần bì 0,1g ; Mơ muối (Ô mai) 0,5g ; Cát cánh 0,4g; Cam thảo 0,1g ; Bán hạ 0,1g ; Tinh dầu bạc hà 0,1mg ; Ngũ vị tử 0,05g; Isomalt, tá dược khác vừa đủ 1 viên
Viên ngậm Bảo Thanh NS
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên ngậm
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23277-15

Thuốc ho Bảo Thanh

Thành phần: Ô mai 12,5g; Bán hạ 2,5g; Mật ong 25g; Ngũ vị tử 1,25g; ; Xuyên bối mẫu 10g;Qua lâu nhân 5,0g; Tỳ bà diệp 12,5g Viễn chí 2,5g; Sa sâm 2,5g; Khổ hạnh nhân 5,0g; ; Phục linh 2,5g;Gừng 2,5g;Trần bì 2,5g;Cam thảo 2,5g ; Cát cánh 10g;Tinh dầu bạc hà 2,5mg; ; (cho 1 chai 125ml)
Thuốc ho Bảo Thanh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22646-15

Hạnh nhân

Thành phần: Hạnh nhân (khổ hạnh nhân)
Hạnh nhân - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29030-18

Bổ phổi Đông dược Việt

Thành phần: Mỗi 10ml cao lỏng chứa 5,6ml Cao lỏng bổ phổi tương đương 5,6 g dược liệu bao gồm: Mạch môn 750mg; Bách bộ 600mg; Tang bạch bì 750mg; Thục địa 1.500mg; Đảng sâm 1.000mg; Xạ can 500mg; Khổ hạnh nhân 250mg; Mơ muối 250mg
Bổ phổi Đông dược Việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Cao lỏng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29219-18

Bổ phế đông dược việt

Thành phần: Mỗi 510 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương với 2.016mg dược liệu bao gồm: Mạch môn 270mg; Thục địa 540mg; Xạ can 180mg; Bách bộ 216mg; Tang bạch bì 270mg; Đảng sâm 360mg; Khổ hạnh nhân 90mg; Mơ muối 90mg
Bổ phế đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29903-18
1 2 3 4 5 Tiếp

Chữa triệu chứng "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền"

Thưa bác sĩ, tôi năm nay 36 tuổi, thường đi làm xa (khoảng 1 tuần về nhà 1 lần) nhưng khi sinh hoạt tôi thường hay bị triệu chúng "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền". Thường khi, khoảng 30 giây đến 1 phút đã xong trận - không tính khút dạo đâu. Vậy rối loạn cương dương do nguyên nhân ...

Viêm dạ dày, xét nghiệm HP âm tính, làm thế nào trị viêm dạ dày khỏi hẳn

Tôi bị bệnh viêm dạ dày nay 1 năm rưỡi rồi, đã điều trị ở 02 bệnh viện lớn ở thành phố như Hòa Hảo, Sư Vạn Hạnh,đã xét nghiệm và điều trị con vi khuẩn HP trong dạ dày rồi nhưng sau vẫn không thấy hết bệnh, tôi đã xuống bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm lại con vi khuẩn HP nhưng xét n ...

Mụn nước ở ngấn dương vật

chào bác sĩ .tôi hay bị những mụn nước và rất ngứa mọc ở ngấn da gần qui đầu, thời gian mọc cũng đã khá lâu rồi khoang 10 nam gì đó chữa nhiều nơi cũng chưa khỏi những khi tắm xong là phải lakhôo . nếu không lau khô la chỗ đó kiểu gì cũng mo ...

Xuất tinh sớm

Bạn trai em năm nay đã 38 tuôỉ, chúng em đã quan hệ vài lần với nhau. Bạn trai em bị xuất tinh sớm. Còn em thì rất ham muốn "chuyện đó". Mỗi lần quan hệ xong em rất bực bội .Chúng em sắp đám hỏi rồi nhưng em lại lo ngại việc xuất tinh sớm đó ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng em ...

Hiện tượng bóng đè - Cách khắc phục

em năm nay 17 tuổi vài hôm trong khi ngủ . em có cảm giác như cứng hết người như có ai đó đè lện biết thế nhưng em không thể cử động được, sau một lúc mới tỉnh lại dc , dủtong khi bị như vậy em vẫn biết là mình co thể dậy nhưng vẩn không dc , trường hợp này em nghe nhiều người n ...

- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
>
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn
Mua thuốc: 03.2546.5665
fb chat