Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Fosfomycin

Tổng số: 27 thuốc

Fosmicin-S

Thành phần: Fosfomycin 300mg
Fosmicin-S
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Thuốc nhỏ tai
Sản xuất: Meiji Seika Pharma Co. Ltd. - NHẬT BẢN
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Fosmicin

Thành phần: Fosfomycin
Fosmicin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-1g
Sản xuất: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Đăng ký: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0509-06

Fosmicin

Thành phần: Fosfomycin
Fosmicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-2g
Sản xuất: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Đăng ký: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0939-06

Usarmicin

Thành phần: Fosfomycin calcium hydrate 500mg
Usarmicin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén.
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32599-19

Solufos

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin calcium 703 mg) 500 mg
Solufos - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Toll Manufacturing Services, S.L. - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược Phẩm Và Đầu Tư TV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22523-20

Myfoscin

Thành phần: Fosfomycin calci (dưới dạng fosfomycin calci monohydrat) 500mg
Myfoscin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34040-20

Fosmicin tablets 500

Thành phần: Fosfomycin calcium hydrate
Fosmicin tablets 500
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Đăng ký: Meiji Seika Kaisha., Ltd - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15983-12

LSP-Fosfomycin

Thành phần: Mỗi gói 10g chứa Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin tromethamin) 3g
LSP-Fosfomycin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Thái Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần y dược LS - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35385-21

Fosmitic

Thành phần: Mỗi 1 ml chứa: Fosfomycin natri 30 mg
Fosmitic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ tai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33152-19

Lyfomin

Thành phần: Mỗi gói chứa: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin calcium hydrat) 400mg
Lyfomin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32113-19

Fosmicin-S for Otic

Thành phần: Fosfomycin natri 300mg
Fosmicin-S for Otic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch thuốc nhỏ tai
Sản xuất: Meiji Seika Pharma Co., Ltd.- nhà máy Odawara
Đăng ký: Meiji Seika Pharma Co. Ltd. - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19707-16

Fosfomed 500

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 500 mg
Fosfomed 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28605-17

Fosfomycin 2000 A.T

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin natri) 2000mg
Fosfomycin 2000 A.T - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25655-16

Fosfomycin A.T

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 1000mg
Fosfomycin A.T - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24743-16

Fosfomycin Invagen 4g

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 4g
Fosfomycin Invagen 4g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm truyền
Sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19881-16

Fosfomycin Invagen 1g

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 1g
Fosfomycin Invagen 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha tiêm truyền
Sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19880-16

Fosfomed 2g

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 2g
Fosfomed 2g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24036-15

Fosfomed 1g

Thành phần: Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 1g
Fosfomed 1g - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24035-15

Monurol

Thành phần: Fosfomycin
Monurol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Cốm pha dung dịch uống
Sản xuất: Inpharzam S.A - THỤY SĨ
Đăng ký: O.P.V. (Overseas)., Ltd - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6684-02

Monurol

Thành phần: Fosfomycin
Monurol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Cốm pha dung dịch uống
Sản xuất: Inpharzam S.A - THỤY SĨ
Đăng ký: O.P.V. (Overseas)., Ltd - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6683-02
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn