Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Fluticasone propionate

Tổng số: 41 thuốc

Flunex AQ

Thành phần: Mỗi liều xịt chứa: Fluticasone propionate 0,05mg
Flunex AQ - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt mũi
Sản xuất: Drogsan Ilaclari Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21701-19

Seretide Evohaler 25/50mcg

Thành phần: Salmeterol, Fluticasone propionate
Seretide Evohaler 25/50mcg
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt định liều
Sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8710-09

Incepcom

Thành phần: Mỗi nhát xịt chứa: Fluticasone propionate 50 mcg
Incepcom
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt mũi
Sản xuất: Incepta Pharmaceutical., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20469-17

Forair 250

Thành phần: Salmeterol xinafoate, Fluticasone propionate
Forair 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc xịt phun mù
Sản xuất: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Cadila Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15747-12

Flixotide Evohaler

Thành phần: Fluticasone Propionate 125mcg/liều xịt
Flixotide Evohaler
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc dạng phun mù định liều
Sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16267-13

Flixotide Nebules 0.5mg/2ml

Thành phần: Fluticasone propionate 0,5mg/2ml
Flixotide Nebules 0.5mg/2ml
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Hỗn dịch hít khí dung
Sản xuất: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd. - ÚC
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18309-14

Combiwave SF 250

Thành phần: Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticasone propionate 40mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +250mcg fluticason propionat)
Combiwave SF 250 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc hít định liều dạng khí dung
Sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18898-15

Fluticasone Propionate nasal spray

Thành phần: Fluticasone propionate
Fluticasone Propionate nasal spray - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc xịt mũi
Sản xuất: Roxane Laboratories Inc - MỸ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9569-10

Esiflo 250 Transhaler

Thành phần: Mỗi nhát xịt chứa: Fluticasone propionate 250 mcg; Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25 mcg;
Esiflo 250 Transhaler - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Khí dung
Sản xuất: Lupin Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18990-15

Combiwave SF 50

Thành phần: Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticasone propionate 8mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +50mg fluticason propionat)
Combiwave SF 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Thuốc hít định liều dạng khí dung
Sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18899-15

Salmeflo

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticasone propionate 500mcg
Salmeflo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang chứa bột để hít
Sản xuất: Lloyd Laboratories Inc - PHI LÍP PIN
Đăng ký: Lloyd Laboratories Inc - PHI LÍP PIN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18355-14

Salmeflo

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticasone propionate 250mcg
Salmeflo - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang chứa bột để hít
Sản xuất: Lloyd Laboratories Inc - PHI LÍP PIN
Đăng ký: Lloyd Laboratories Inc - PHI LÍP PIN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18354-14

Seretide Accuhaler 50/500mcg

Thành phần: Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50 mcg; Fluticasone Propionate 500mcg
Seretide Accuhaler 50/500mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Bột hít phân liều
Sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17041-13

Aeroflu 250 HFA Inhalation

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone propionate 250mcg/liều xịt
Aeroflu 250 HFA Inhalation - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Khí dung
Sản xuất: Midas-Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17239-13

Kovent SF - 250 Inhaler

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone propionate 250mcg/liều xịt
Kovent SF - 250 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc phun mù để hít qua đường miệng
Sản xuất: Kopran., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Trường Sơn - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16726-13

Evoflo Evohaler 25/50mcg

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone Propionate 50mcg/liều xịt
Evoflo Evohaler 25/50mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16266-13

Evoflo Evohaler 25/250mcg

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone Propionate 250mcg/liều xịt
Evoflo Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16265-13

Evoflo Evohaler 25/125mcg

Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone Propionate 125mcg/liều xịt
Evoflo Evohaler 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16264-13

Fluaires

Thành phần: Fluticasone propionate; Salmeterol Xinafoate
Fluaires - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Khí dung chia liều
Sản xuất: Laboratorio Pablo Cassará S.R.L - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5051-10

Fluaires

Thành phần: Fluticasone propionate; Salmeterol Xinafoate
Fluaires - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Khí dung chia liều
Sản xuất: Laboratorio Pablo Cassará S.R.L - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5050-10
1 2 3 Tiếp

Công dụng và những tác dụng phụ Seretide?

Tôi dùng Seretid dể xịt chữa tắc nghẽn phổi .Làm ơn cho biết tác dụng và những tac dụng phụ nếu có.

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com