Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Famotidin

Tổng số: 95 thuốc

Famopsin 40

Thành phần: Famotidine 40mg
Famopsin 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Đăng ký: Remedica., Ltd - CH SÍP
Phân phối:
Số Đăng ký: 11398/QLD-KD

Fatodin

Thành phần: Famotidin 40 mg
Fatodin
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22367-15

Quamatel

Thành phần: Famotidine 20mg
Quamatel
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
Sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0882-06

Famogast

Thành phần: Famotidine
Famogast
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9359-05

Vinfadin LP 40

Thành phần: Famotidin 40mg
Vinfadin LP 40 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Thuốc tiêm đông khô
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34791-20

Atifamodin 40 mg

Thành phần: Mỗi lọ chứa Famotidin 40 mg
Atifamodin 40 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Thuốc tiêm đông khô
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34131-20

Atifamodin 20 mg

Thành phần: Mỗi lọ chứa Famotidin 20 mg
Atifamodin 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Thuốc tiêm đông khô
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34130-20

Antifacid 40 mg

Thành phần: Mỗi gói cốm chứa Famotidin 40 mg
Antifacid 40 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34127-20

Antifacid 20 mg

Thành phần: Mỗi gói cốm chứa Famotidin 20 mg
Antifacid 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34126-20

A.T Famotidine inj 20 mg

Thành phần: Famotidin 20 mg/2ml
A.T Famotidine inj 20 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34118-20

Famogast

Thành phần: Famotidin 40mg
Famogast
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20054-16

Sumtavis

Thành phần: Famotidin 40 mg
Sumtavis - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33448-19

Famotidin 40 mg

Thành phần: Famotidin 40mg
Famotidin 40 mg  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18691-13

Vinfadin 40mg

Thành phần: Famotidin 40mg/5ml
Vinfadin 40mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Dung dịchtiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32939-19

Vinfadin

Thành phần: Famotidin 20mg/2ml
Vinfadin
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28700-18

Medofadin 40

Thành phần: Famotidin 40mg
Medofadin 40
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Medopharm - ẤN ĐỘ
Đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20085-16

Famomed

Thành phần: Famotidin 40mg
Famomed
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23741-15

SaVi Famotidine 10

Thành phần: Famotidin 10mg
SaVi Famotidine 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29837-18

Famotidin 40 mg

Thành phần: Famotidin 40mg
Famotidin 40 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29183-18

BFS-famotidin

Thành phần: Mỗi ống 2 ml chứa: Famotidin 20 mg
BFS-famotidin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29702-18
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thuốc Famotidine

Cho tôi hỏi thông tin thuốc Famotidine, bác sĩ kê đơn thuốc uống 1 viên trước khi ngủ . Xin hỏi : thuốc công dụng ra sao, tai sao lại chỉ định uống trước khi ngủ

Thông tin thuốc famogast và Famotidine Tabs

bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi loại thuốc famogast nhưng khi tôi mua thuốc tại nhà thuốc họ có nói là thuốc này đã được thay thế bằng thuốc famotidine tablets. Tôi xin hỏi công dụng của thuốc famogast và famotidine tablets có thay thế thuốc famogast được không ?

Dị ứng do uống thuốc dạ dày

Tôi bị viêm dạ dầy Tôi uống các loại thuốc: Innamox 500 mg, famotidin 40 mg, Konimag, Flagil 250 mg. Tôi uống được 5 ngày thì bị dị ứng ngứa toàn thân, nhiều chỗ nổi mun. Vậy tôi cần phải làm gì để khỏi ngứa bây giờ ?

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com