Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Doxorubicine

Tổng số: 28 thuốc

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14212-11

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14212-11

Doxtie 50mg

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxtie 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm-50mg
Sản xuất: Bioprofarma S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Laboratorios Bago S.A - ÁC HEN TI NA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1894-06

Doxtie 10mg

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxtie 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm-10mg
Sản xuất: Bioprofarma S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Laboratorios Bago S.A - ÁC HEN TI NA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1893-06

DBL Doxorubicin

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-50mg/25ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0989-06

DBL Doxorubicin

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-10mg/5ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0988-06

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền-2mg Doxorubicine
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1563-06

Adriamycin CS

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adriamycin CS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Sản xuất: Pfizer (Perth) Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1950-06

Adriamycin CS

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adriamycin CS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Sản xuất: Pfizer (Perth) Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1949-06

Zodox 50

Thành phần: Doxorubicine
Zodox 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm truyền
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9084-04

Zodox 10

Thành phần: Doxorubicine
Zodox 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm truyền
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9099-04

Doxorubicin Hydrochloride

Thành phần: Doxorubicine
Doxorubicin Hydrochloride - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5952-01

Doxorubicin

Thành phần: Doxorubicine
Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10009-05

Adrim

Thành phần: Doxorubicine
Adrim - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7171-02

Adrim

Thành phần: Doxorubicine
Adrim - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6930-02

Adriblastina

Thành phần: Doxorubicine
Adriblastina - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Pharmacia Italia SPA - Ý
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9354-05

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-665-12

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-664-12

Zodox- 50

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Zodox- 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9709-10

Zodox- 10

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Zodox- 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9708-10
1 2 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn