Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Doxorubicine hydrochloride

Tổng số: 21 thuốc

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14212-11

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14212-11

Chemodox

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Chemodox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Hỗn dịch liposome tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16059-12

Doxorubin 2mg/ml

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxorubin 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Pharmachemie BV. - HÀ LAN
Đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11803-11

Chemodox

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Chemodox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Hỗn dịch liposome tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-119-08

Adrim

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Adrim - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Dabur Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Dabur Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7116-08

Adrim

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Adrim - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Dabur Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Dabur Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-6101-08

Adorucin 50mg/25ml

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adorucin 50mg/25ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4503-07

Adorucin 10mg/5ml

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adorucin 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-4502-07

Doxorubicin Ebewe

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxorubicin Ebewe - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3971-07

Doxtie 50mg

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxtie 50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm-50mg
Sản xuất: Bioprofarma S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Laboratorios Bago S.A - ÁC HEN TI NA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1894-06

Doxtie 10mg

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Doxtie 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm-10mg
Sản xuất: Bioprofarma S.A - ÁC HEN TI NA
Đăng ký: Laboratorios Bago S.A - ÁC HEN TI NA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1893-06

DBL Doxorubicin

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-50mg/25ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0989-06

DBL Doxorubicin

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-10mg/5ml
Sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Rhodia - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0988-06

Caelyx

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Caelyx - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền-2mg Doxorubicine
Sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1563-06

Adriamycin CS

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adriamycin CS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Sản xuất: Pfizer (Perth) Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1950-06

Adriamycin CS

Thành phần: Doxorubicine hydrochloride
Adriamycin CS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Sản xuất: Pfizer (Perth) Pty., Ltd - ÚC
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1949-06

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-664-12

Zodox- 50

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Zodox- 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9709-10

Zodox- 10

Thành phần: Doxorubicine Hydrochloride
Zodox- 10 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Intas Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9708-10
1 2 Tiếp

Nautamine là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Nautamine

Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn