Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Docetaxel

Tổng số: 12 thuốc

Sundocetaxel 80

Thành phần: Docetaxel anhydrous 80 mg
Sundocetaxel 80 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-133-19

Sundocetaxel 20

Thành phần: Docetaxel anhydrous 20mg
Sundocetaxel 20 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN3-132-19

Hospira Docetaxel Injection 80mg/8ml

Thành phần: Docetaxel 80mg/8ml
Hospira Docetaxel Injection 80mg/8ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17675-14

Hospira Docetaxel 20mg/2ml

Thành phần: Docetaxel 20mg/2ml
Hospira Docetaxel 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17674-14

Docetaxel Teva

Thành phần: Docetaxel 80mg/lọ
Docetaxel Teva - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17307-13

Docetaxel Teva

Thành phần: Docetaxel 20mg/lọ
Docetaxel Teva - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17306-13

Docetaxel "Ebewe"

Thành phần: Docetaxel 10mg/ml
Docetaxel "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17425-13

Docetaxel Stada

Thành phần: Docetaxel 20mg/1ml
Docetaxel Stada - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Đăng ký: Stada Arzneimittel A.G - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-193-13

Docetaxel Stada

Thành phần: Docetaxel 20mg/1ml
Docetaxel Stada - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Đăng ký: Stada Arzneimittel A.G - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN2-192-13

Docetaxel Teva

Thành phần: Docetaxel
Docetaxel Teva - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Sản xuất: Teva Pharmaceutical Works Company Pvt., Ltd - HUNG GA RY
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-662-12

Hospira Docetaxel injection 20mg/2ml

Thành phần: docetaxel
Hospira Docetaxel injection 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-668-12

Hospira Docetaxel injection 80mg/8ml

Thành phần: docetaxel
Hospira Docetaxel injection 80mg/8ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
Dạng thuốc: dung dịch đậm đặc dùng để pha tiêm truyền
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN1-630-12
Thuoc biet duoc | Thuốc biệt dược | Thuốc | Thuoc | Nhà thuốc | Phòng khám | Bệnh viện | Công ty dược phẩm
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn chỉ mang tính chất tham khảo - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
"Thông tin Thuốc và Biệt Dược" - Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn