Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Diclofenac

Tổng số: 300 thuốc

Dynapar EC

Thành phần: Diclofenac sodium 50mg
Dynapar EC
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột-50mg
Sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký:

Capulco

Thành phần: Diclofenac natri 100mg
Capulco
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên đạn đặt trực tràng
Sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21587-18

Volderfen emulgel

Thành phần: Mỗi gam chứa Diclofenac diethylamine (tương đương với Natri diclofenac 10mg) 11,6mg
Volderfen emulgel
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc kem bôi da
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-29092-18

Ecosip Emulsion Gel

Thành phần: Mỗi 45 g nhũ tương gel chứa Diclofenac natri 0,45 g
Ecosip Emulsion Gel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Nhũ tương gel
Sản xuất: Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35643-22

Refalax

Thành phần: Diclofenac diethylamin 1,16%
Refalax
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Gel bôi da
Sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35383-21

Stadlofen 50

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Stadlofen 50
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34465-20

Diclofenac 50

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Diclofenac 50
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23082-15

Diclofenac 50mg

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Diclofenac 50mg
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23060-15

Dobutane

Thành phần: Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylammonium) 1g/100g
Dobutane
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch xịt
Sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18970-15

Diclofenac 50

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Diclofenac 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35068-21

Dinac-50

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Dinac-50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22968-21

Milfenac 50

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Milfenac 50 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao tan trong ruột
Sản xuất: Milan Laboratories (India) Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22959-21

Traulen

Thành phần: Mỗi 25g chứa Diclofenac natri 1g
Traulen - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch xịt ngoài da
Sản xuất: Doppel Farmaceutici S.r.l - Ý
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Tiền Phong - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22826-21

Dexidex

Thành phần: Diclofenac natri 50mg
Dexidex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên đặt trực tràng
Sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22818-21

Diclofenac 75mg

Thành phần: Diclofenac natri 75mg
Diclofenac 75mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim tan trong ruột
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34825-20

Eytanac Ophthalmic Solution

Thành phần: Diclofenac Sodium
Eytanac Ophthalmic Solution
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Samil Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Samil Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11307-10

Dynapar EC

Thành phần: Diclofenac Natri 50mg
Dynapar EC
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16404-13

Medcaflam

Thành phần: Diclofenac kali 25mg
Medcaflam
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23406-15

Diclofenac 75mg/3ml

Thành phần: Diclofenac Natri 75mg/3ml
Diclofenac 75mg/3ml
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-11727-10

Osapain

Thành phần: Mỗi gam chứa: Diclofenac natri 10mg
Osapain
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc mỡ bôi da
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23378-15
1 2 3 4 5 Tiếp

Công dụng của Hà thủ ô và Thục địa với phụ nữ có thai

Dùng hà thủ ô và thục địa khi mang thai có ảnh hưởng gì không ạ ?

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com