Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Diclofenac sodium

Tổng số: 122 thuốc

Dynapar EC

Thành phần: Diclofenac sodium 50mg
Dynapar EC
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột-50mg
Sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký:

Diclofenac Tablets B.P.50mg

Thành phần: Diclofenac sodium
Diclofenac Tablets B.P.50mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén tan trong ruột-50mg
Sản xuất: Minimed Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2999-07

Antalgine 75mg/3ml

Thành phần: Diclofenac sodium
Antalgine 75mg/3ml
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-16842-12

Voltaren

Thành phần: Diclofenac sodium 75mg/3ml
Voltaren
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tiêm
Sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0967-06

Naklofen duo Cap

Thành phần: Diclofenac sodium
Naklofen duo Cap
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nang bao tan trong ruột tác dụng kéo dài
Sản xuất: KRKA D.D Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-3931-07

Neo Pyrazon 50mg

Thành phần: Diclofenac sodium
Neo Pyrazon 50mg
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0572-00

Neopdal

Thành phần: Diclofenac sodium
Neopdal - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén 50mg Diclofenac
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1442-06

Dobutane

Thành phần: Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylammonium) 1g/100g
Dobutane
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch xịt
Sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18970-15

Eytanac Ophthalmic Solution

Thành phần: Diclofenac Sodium
Eytanac Ophthalmic Solution
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Samil Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Samil Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11307-10

Clofenac 50 Suppository

Thành phần: Diclofenac Sodium 50 mg
Clofenac 50 Suppository - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc đạn đặt trực tràng
Sản xuất: Square Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21790-19

Clofenac 100 Suppository

Thành phần: Diclofenac Sodium 100 mg
Clofenac 100 Suppository - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Thuốc đạn đặt trực tràng
Sản xuất: Square Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21789-19

Dicloran MS gel

Thành phần: Oleum lini: 3% w/w (Chứa chủ yếu acid α linolenic), ; Diclofenac Sodium 1% w/w (Dạng Diclofenac Diethylamine BP), ; Methyl Salicylat BP 10% w/w, Menthol BP 5% w/w, ; Benzyl Alcohol BP(dạng bảo quản) 1% w/w
Dicloran MS gel
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
Sản xuất: Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12708-11

Voltaren 50

Thành phần: Diclofenac sodium
Voltaren 50
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén không tan trong dạ dày
Sản xuất: Novartis Saglik Gida Ve Tarim Urunleri San. ve Tic.A.S - THỔ NHĨ KỲ
Đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13293-11

Diclofenac sodium Injection

Thành phần: Diclofenac sodium 75mg/3ml
Diclofenac sodium Injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20090-16

Subsyde-M

Thành phần: Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylamine) 1,0% (w/w); Dầu lanh 3% (w/w); Methyl salicylate 10% (w/w); Menthol 5% (w/w)
Subsyde-M - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: Raptakos, Brett & Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Raptakos, Brett & Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17194-13

Oritaren Injection "Oriental"

Thành phần: Diclofenac Sodium 75mg/3ml
Oritaren Injection "Oriental" - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17084-13

Brudic

Thành phần: Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylamine) 1,0% (w/w)
Brudic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16591-13

Lofnac 100

Thành phần: Diclofenac Sodium
Lofnac 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên đạn đặt hậu môn
Sản xuất: Bliss GVS Pharma Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9961-10

Diclofokal

Thành phần: Diclofenac Sodium
Diclofokal - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
Sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5689-10

Kopeti

Thành phần: Diclofenac Sodium, Lidocain HCl
Kopeti - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9670-10
1 2 3 4 5 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com