Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Dextromethorphan

Tổng số: 300 thuốc

Musilax

Thành phần: Paracetamol 500mg; Loratadine 5mg; Dextromethorphan 15mg; Guaifenesin 200mg
Musilax
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-12802-10

Neo corclion

Thành phần: Dextromethorphan, Terpin hydrate
Neo corclion
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1061-03

Trianic-night

Thành phần: Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg
Trianic-night
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28757-18

Rhetanol - Day

Thành phần: Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg
Rhetanol - Day
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24091-16

Broncirinol 1.5mg/ml

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide 1,5mg/ml
Broncirinol 1.5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Phân phối:
Số Đăng ký: 893710210123

Bé ho MEKOPHAR

Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Dextromethorphan hydrobromide 5 mg; Guaifenesin 100 mg
Bé ho MEKOPHAR - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110161523

Dextro Boston

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromid 15mg
Dextro Boston - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110151223

Ameflu day

Thành phần: Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 5mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg
Ameflu day - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110002923

Cevocame Cold & Flu

Thành phần: Paracetamol 325mg; Guaifenesin 200mg; Phenylephrin HCl 5mg; Dextromethorphan HBr 10mg
Cevocame Cold & Flu
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần USpharma Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33802-19

SaViPamol Day

Thành phần: Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Guaifenesin 200mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg
SaViPamol Day
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25273-16

Pimaxol

Thành phần: Mỗi 60 ml siro chứa: Dextromethorphan HBr 60 mg; Clorpheniramin maleat 15,96 mg; Amoni clorid 600 mg; Guaifenesin 600 mg
Pimaxol
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24191-16

Reduflu-N

Thành phần: Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg
Reduflu-N
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32532-19

Coldnic

Thành phần: Guaifenesin 100mg; Cetirizin dihydrochlorid 5mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg
Coldnic - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34058-20

Terpincods

Thành phần: Terpin hydrat 100mg; Dextromethorphan HBr 10mg
Terpincods
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27620-17

Tanacodion

Thành phần: Mỗi viên chứa: Terpin hydrat 100mg; Dextromethorphan HBr 10 mg
Tanacodion
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22707-15

Atussin

Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: Dextromethorphan. HBr 5 mg; Clorpheniramin maleat 1,33 mg; Trisodium citrat dihydrat 133 mg; Ammonium chlorid 50 mg; Glyceryl Guaiacolat 50 mg
Atussin
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24046-15

Cidemax

Thành phần: Guaifenesin 100mg; Cetirizin dihydroclorid 5mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg
Cidemax
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30084-18

Tanarhunamol-flu

Thành phần: Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg
Tanarhunamol-flu
Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26626-17

Vacoridex

Thành phần: Dextromethorphan HBr 30mg; Clorpheniramin maleat 4mg
Vacoridex
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28205-17

Tosren DM

Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: Phenylephrin hydroclorid 5mg; Dextromethorphan hydrobromid 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg
Tosren DM
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27217-17
1 2 3 4 5 Tiếp

Dextromethorphan là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Dextromethorphan

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com