Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Dextromethorphan hydrobromide

Tổng số: 69 thuốc

Neo-Godian

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Terpin hydrate, natribenzoat
Neo-Godian
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2535-07

Dextromethorphan 15mg

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide
Dextromethorphan 15mg
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1061-06

Terpin Dextromethorphan

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Terpin hydrate
Terpin Dextromethorphan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4511-05

Dextromethorphan 10mg

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide
Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V853-H12-05

Dextromethorphan 10mg

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide
Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1236-06

Day Night Mexcold

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride, Guaifenesin; Night: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride, Chlorpheniramine maleate
Day Night Mexcold - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1914-04

Seudayquil

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride
Seudayquil - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0756-03

Redcold

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride
Redcold - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV PHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3461-05

Sodonol 500

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Loratadine
Sodonol 500 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Phú Thọ (FUSHICO) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0113-06

Epofluden

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Loratadine
Epofluden - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0042-06

Broncirinol 1.5mg/ml

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide 1,5mg/ml
Broncirinol 1.5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Phân phối:
Số Đăng ký: 893710210123

Bé ho MEKOPHAR

Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Dextromethorphan hydrobromide 5 mg; Guaifenesin 100 mg
Bé ho MEKOPHAR - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110161523

Actacridin DM

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Phenylephrine hydrochloride, Triprolidine hydrochloride
Actacridin DM
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3522-05

Maxcom Capsule

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide; Diprophylline; Lysozym chloride
Maxcom Capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Asia Pharma. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16017-12

Medicoff

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Pseudo ephedrine hydrochloride, Guaifenesin
Medicoff - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-0932-06

Surso injection

Thành phần: Dextromethorphan Hydrobromide, Glyceryl Guaicolate, DL-Methyl Ephedrin hydrochloride, Chlorpheniramine maleate
Surso injection - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc tiêm
Sản xuất: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Đăng ký: Siu Guan Chem Ind Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-2494-06

Pulmofar

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Chlorpheniramine maleate, Terpin hydrate, sodium benzoate, potassium guaiacolsulfonate
Pulmofar - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-1251-06

Pimaxol

Thành phần: Dextromethorphan hydrobromide, Chlorpheniramine maleate, amoni clorid, glyceryl guaiacolat
Pimaxol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Sirô
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: V334-H12-06

Phoninight

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Guaifenesin, Chlorpheniramine maleate
Phoninight - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0983-06

Fluromenol

Thành phần: Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide
Fluromenol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2051-04
1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com